Teatrul, an IX, nr. în TOM: 11, noiembrie, 1964

  • Anul publicației: 1964
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Teatrul


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
La centenarul școlii teatrale romînești 1–2 română
Pagini de istorie (extrase din articole și cuvîntări: I. Eliade Rădulescu, C.A. Rosetti, Matei Millo, Costache Caragialli, I. Livescu, C.I. Nottara, Ion Manolescu) 3–16 română
ANTONIU, Costache (autor) Școala și teatrul 17–18 română
Oaspeți străini despre institut (Ruggiero Jacobbi, René Hainaux, I.O. Toporkov, Jack Thomas Brooking, Jean Darcante) 19–19 română
BĂLEANU, Andrei (autor) Gorki, dramaturgia revoluției și poezia în teatru 21–24 română
ATANASIU, Niki (autor) Întîlniri artistice creatoare 25–26 română
NAUM, Gellu (autor) Insula (comedie în două acte) 27–55 română
NARTI, Ana Maria (autor) Premisele echipei de teatru 58–64 română
IOSIF, Mira (autor) Cronica la „Judecata” de T. Boșca și „Pe o gură de rai” de M. Zaciu și V. Rebreanu, la Teatrul Național din Cluj (premieră) 66–69 română
POPOVICI, Ileana (autor) Cronica la „Ninge la ecuator” de Dorel Dorian, la Teatrul Muncitoresc C.F.R. (premieră) 69–74 română
IOSIF, Mira (autor) Cronica la „Dragă mincinosule” de Jerome Kilty, la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (premieră) 74–77 română
CĂLIMAN, Călin (autor) Cronica la „Frank al V-lea” de Fr. Dürrenmatt, la Teatrul Evreiesc de stat (premieră) 78–81 română
RUSU, Ilie (autor) Cronica la „Hipnoza” de Șt. Berciu, la Teatrul „C.I. Nottara” (premieră) 81–82 română
DELEANU, Horia (autor) Sean O’Casey – un original poet al dramei 84–87 română
VRABIE, Irina (autor) Stagiunea teatrală în U.R.S.S. 88–91 română
BERECHET, Mihai (autor) Spectacole pariziene 91–94 română