Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, III, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 3
articol de carte VYSOKIJ, M. F. (autor) Халкидское законодательского в Греческих полисах фракийского побережья 5-8 rusă
articol de carte LOZANOVA, V. (autor) Die euripidische Tragodie Hekabe: zwischen thrakischen Chersonesos und der Insel der Seligen 9-22 germană
articol de carte POPOV, D. (autor) La Thrace et Ies thraces dans la poésie Iyrique grecque 23-33 franceză
articol de carte FALILEYEV, A. (autor) Place-names and ethnic groups in North-Western Dacia: a case for Celtic 34-38 engleză
articol de carte ALEXIANU, Marius (autor) La sanction de la déshonneur militaire chez Ies Daces et Ies Hittites 39-42 franceză
articol de carte TIMOC, Călin (autor) Die dako-romische Verhaltnisse im 1.- 2. Jh. n.Ch. im Lichte des Pseudo-Hyginus „De munitionibus castrorum" 43-45 germană
articol de carte TODOROV, I. (autor) Thracia - römische Provinz 46-53 germană
articol de carte URSULESCU, Nicolae (autor) Considérations sur Ies relations des sarmate savec Ies gèto-daces entre Sireth et Pruth 54-60 franceză
articol de carte BRUDIU, Mihalache (autor) La Dobroudja romaine hors de sa frontière naturelle 61-70 franceză
articol de carte POPA, Alexandru (autor) Consemnări asupra unor morminte de inhumație din cadrul culturii Lipița 71-106 română
articol de carte BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Tipuri de locuință îngropată descoperite în așezarea autohtonă de epocă romană de la Telița - Valea Amzei 107-119 română
articol de carte TENTIUC, Ion (autor) Tradiții traco-geto-dacice în ritul și ritualul funerar medieval timpuriu de la Est de Carpați 120-124 română
articol de carte PREDA, Simona (autor) Indo-European motifs within the Romanian folk beliefs 125-129 engleză
articol de carte GABINSKIJ, M. (autor) Балканизмы и предполагаемые фрако-дакизмы 125-129 rusă
articol de carte PALIGA, Sorin (autor) The Pre-Romance (Thracian) Heritage: Basic PrincipIes for a Good Etymological Dictionary of Romanian 144-175 engleză
articol de carte CURCĂ, R. G. (autor) Un possible héritage du substrat en roumain - l'altemance occlusive: s+occlusive 176-179 franceză
articol de carte EREMIA, A. (autor) Considerații privind toponimia românească de origine traco-dacică 180-184 română
articol de carte PLEȘCA, Eugen (autor) Contributions a I'etude du roumain "Codru" 185-194 franceză
articol de carte BEJAN, Adrian (autor) , MĂRUIA, Liviu (autor) Le symbole mythique du loup dace, reminiscence dans la tradition populaire roumaine 195-200 franceză
articol de carte FURTUNĂ, A. (autor) Unele considerații privind „ritualul unirii prin moarte" 201-205 română
articol de carte ȘOFRANSKY, Zina (autor) Utilizarea surselor naturale în arta cromatică traco-dacică 206-213 română
articol de carte HANGANU, Liliana (autor) Imaginea Zeiței-Mame și unele supraviețuiri tracice în etnologia românească și cea bulgărească 214-236 română
articol de carte CONSTANTINESCU, Neculai (autor) Revisiting some Romanian cultural symbols of (probably) Daco-Thracian origin 237-241 engleză
articol de carte BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Le cycle pascal et Ies confreries feminines du sud-ouest de la Roumanie. Reminiscences ancestraux 242-246 franceză
articol de carte BÂTCĂ, MARIA (autor) L'image du cheval et du cavalier dans l'art populaire roumain 247-257 franceză
articol de carte Abbreviations 258