Revista Bistriței, XXVII, anul 2013

  • Anul publicației: 2013
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TATAR, Arpad Idoli neolitici din județul Bistrița-Năsăud .9-13 română
KACSO, Carol Pumnalul de bronz de la Pir 14-30 română
ARDELEANU, Marius Importuri în lumea dacică: despre o mărgea cu fața umană descoperită la Mala Kopanya 31-36 română
GUDEA, Nicolae Îndreptări arheologice. Cîte ceva despre religia militarilor din castrul roman de la Bologa/Resculum 37-38 română
PISO, Ioan Studia Porolissensia IV 39-51 română
GAIU, Corneliu Lancea de beneficiari de la Arcobadara 52-62 română
ZĂGREANU, Radu Proiectile de piatră din castrul roman de la Arcobadara 63-71 română
HARHOIU, Radu Cercetări arheologice la Sighișoara Dealul Viilor - "necropola". Complexul 359 - o locuință din epoca evară tîrzie (secol 8) 72-103 română
KACSO, Carol, MINGHIRAȘ, Traian, MUREȘAN, Alexandru, POP, Ioan, ȘOMCUTEAN, Zamfir Zidul de piatră de la Sălnița - Custura Cetățelei 104118 română
MĂRCULEȚ, Vasile Încetarea stăpînirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfîrșitul secolului XII - începutul secolului XIII) 119-127 română
HASAN MIHAI, Florin Aspecte ale relațiilor matrimoniale dinastice munteano-maghiare din secolele XIV-XV 128-159 română
FIREA, Ciprian Preoți parohi și artă în orașul Bistrița la sfîrșitul evului mediu 160-172 română
DUMITRAN, Ana Praporul de la Runcu Salvei 173-175 română
SCURTU, Elisabeta Biserici de lemn dispărute de pe Valea Rodnei 176-199 română
COVACI, Diana Profesionalizarea clerului greco-catolic român din Transilvania în perioada modernă: abordări teoretice 200-205 română
DOLOGA, Dorin Lupta națională din Transilvania în perioada 1967-1914 206-210 română
PLENICEANU ELENA, Elisabeta Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română
BUTA MIRCEA, Gelu, ONOFREIU, Adrian Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română
ONOFREIU, Adrian Contribuții documentare privind situația județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932 239-266 română
UILĂCAN, Iosif Județul Năsăud în anul 1946 267-340 română
RUS, Viorel Tragicul destin al sașilor din județul Bistrița-Năsăud la sfărșitul celui de-al doilea război mondial și în anii comunismului 341-353 română
MAROLA, Victor Comunități românești sud-dunărene 354-369 română
DIN, Petre Transilvania în percepția istoriografiei clujene contemporane 370-375 română
GUDEA, Nicolae Die Armee der Cesaren. Archaologie und Geschichte - Fischer Thomas 376-377 română