Revista Bistriței, XIV, anul 2000

  • Anul publicației: 2000
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COSTEA, Ionuț Istoria ca reprezentare sau întoarcerea în "paradisul pierdut" .9-15 română
NEMETI, Sorin Spațiul public în fostele orașe romane din Transilvania 16-23 română
RUSCU, Dan Inițiativa imperială în construcțiile militare din Dacia romană 24-27 română
GYARMATI, Zsolt Contribuții privind modernizarea Clujului 28-35 română
SUCIU, Liliana Organizarea și amenajarea spațiului în locuințele așezării civile de la Grădiștea de Munte 36-47 română
DANA, Dan Proprietatea publică sau privată la daci. Dezbaterile istoriografice și rațiunile lor 48-59 română
STĂNESCU, Alexandru Aspecte ale familiei din Dacia romană. Instituția căsătoriei și concubinajul 60-66 română
MARCU, Felix, ȚENEA, Ovidiu Observații asupra ceștii dacice din perioada romană și post-romană 67-85 română
BUDEANCĂ, Cosmin Impactul colectivizării asupra spațiului privat românesc în zona Hunedoara-Orăștie 86-90 română
RUS, Dorin Din activitatea Sociertății de plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1908 91-95 română
ORGA, Valentin Societatea românească orăștiană pînă la Unirea din 1918 96-112 română
BUDA, Grigore Instituții evreiești din Salaj în perioada interbelică 113-115 română
STAN, Ana-Maria Preocupări cultural-științifice și sociale ale Centrului studențesc "Petru Maior" 1918-1925 116-125 română
MORAR-VULCU, Călin Organizarea locală și componența etnică. P.C.R. Cluj, 1945-1950 126-136 română
JURJU, Cornel Profil de revoluționar - Lucian Matiș 136-142 română
MOLNAR, Zsolt Considerații asupra spiritualității bronzului timpuriu 143-155 română
CHIȘ, Silvius Observații asupra "geografiei funerare" în opera lui Vergilius 156-161 română
FLOREA, Carmen Elemente devoționale în viața asociațiilor laice din Cluj (secolul al XV-lea) 162-167 română
POPA, Aura Activitatea misiunii iezuite din Oradea 168-172 română
DUMITRANA, Daniel Misiunea pastorală în Biserica Romană Unită. Cazul episcopului Ioan Bob 173-180 română
BEJINARIU, Corina Moartea în casă. Performări spațiale și comportament ritual 181-195 română
NEMETI, Irina Regimul spațial al ierburilor magice în credințele populare românești 196-199 română
BÎRCĂ MEDA, Diana Imaginea orașului în manuscrisele de carți populare românești 200-204 română
GRANCEA, Mihaela Reprezentări ale elitelor transilvănene în relațiile călătorilor străini prin spațiul românesc: 1683-1789 205-212 română
DIN, Petre Aspecte privind viața privată și viața publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai decolului al XVIII-lea 213-217 română
BÎRLEA, Eugenia Schema lui Philippe Aries și atitudinea față de moarte în spațiul românesc 218-230 română
CÎRJĂ, Ioan Les roumaines de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la periode 1848-1851 - entre realite et imaginaire 231-244 franceză
MITU, Sorin Constituirea ideii de patrie la intelectualii români din Transdilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea 245-250 română
SEMAN, Cosmin Moise Nicoară în Basarabia - 1839 251-257 română
MUNTEAN, Ovidiu Observații francezi despre naționalitățile din Transilvania pînă în 1848 258-262 română
IVAN, Adrian La Transylvanie et ses nationalites a la fin de la Premiere Guerre 263-272 franceză
IVAN, Adrian Les minorites nationales et la securite europeenne a la fin du XX-e siecle 273-276 franceză
BÎRCĂ, Vitalie Orașul Tyras și Imperiul roman în secolul I d. Ch. Considerații numismatice și istorice 277-294 română
RUSCU, Ligia Westpontische Griechenstadte und das Konigreich Pontos im 2. Jh. V. Chr. 295-299 germană
MÎZA, Radu Public și privat la sfîrșitul secolului al XVI-lea. Logofătul Ivan Norocea și fiica sa Velica - contemporanii lui Mihai Viteazul 300-310 română
SĂLĂGEAN, Tudor 1274-1277: Transilvania în sistemul politic al lui Matei Csak 311-322 română
DEACONU, Crina Franța și reorganizarea politico-economică a Europei Central-Răsăritene (1919-1921).Proiectul Confederației danubiene 323-336 română
MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - III 337-354 română
GUDEA, Nicolae Dacia Porolissensis I. Contribuții la o bibliografie a istoriei militare și la un scurt istoric al cercetărilor 355-378 română
GAIU, Cornel Vestigii feudale timpuri din nord-estul Transilvaniei 379-408 română
SALONTAI, Sanda Despre arhitectura unui monumenr dispărut. Conventul domican din Bistrița 409-417 română