Revista Bistriței, X-XI, anul 1997

  • Anul publicației: 1997
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZĂR, Valeriu Depozitul de bronzuri de la Jabenița (jud. Mureș) .9-12 română
ROTEA, Mihai Cercetări arheologice la Palatca - "Togul lui Mîndrușcă". Observații preliminare 13-19 română
VAIDA, Lucian Considerații asupra locuirii dacice pe teritoriul Bistrița-Nîsăud (sec. II î. Ch - I d. Ch.) 21-25 română
GAIU, Corneliu, MARINESCU, Gheorghe, PROTASE, Dumitru Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română
GĂZDAC, Cristian Roman coins in the collection of Museum of Năsăud 111-114 română
MUREȘAN, Florin Conscripția din 1750 în districtul inferior al Bistriței (Valea Țibleșului) 115-136 română
CÎMPEANU, Remus Realități românești reflectate în arhiva direcției școlare Oradea la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 137-140 română
URECHE, Lazăr Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română
SIGMIREAN, Cornel Studenți români la politehnica din Budapesta (1871-1919) 165-190 română
CRĂCIUN, Cornel Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghiweni în anii interbelici 191-204 română
PANĂ, Virgil Cîteva considerații asupra presei maghiare și germane din Transilvania interbelică 205-221 română
ONOFREI, Adrian Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română
VIDICAN, Dorel Abuzuri săvîrșite de soldații sovietici pe teritoriul județului Năsăud în anul 1946 231-240 română
PORUMB, Marius Conservarea patromoniului cultural prin preluare și revitalizare monumente instorice din ținutul Bistriței 241-254 română