Revista Bistriței, XII-XIII, 1999


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SZEGEDI, Edit (autor) Cronicile familiale din Transilvania secolelor XVI-XVII. Idei preliminare pentru o nouă abordare a unui gen de frontieră .11-14 română
COSTEA, Ionuț (autor) Repere pentru o istorie a cuplului și a prostituției în Transilvania veacului aș XVII-lea. Studiu de caz: Cronica Transilvaniei de Georg Kraus 15-21 română
STATE, Radu (autor) Moralitate și imoralitate la familiile boiereșrti din țara Românească în perioada fanariotă 23-25 română
DIN, Petre (autor) Eros și agape în producția culturală a secolului al XVIII-lea transilvănean 27-30 română
MITU, Sorin (autor) Imagini populare ale feminității în surse ardelene de la începutul secolului XIX 31-34 română
BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații istorice și istoriografice privind demografia istorică 35-44 română
BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istorice și statistice privind căsătoria în Transilvania între 1851-1918 45-51 română
MUNTEANU, Adriana (autor) Motivații ale căsătoriei în mediul rural transilvănean din a doua jumătate a secolului al XIX-lea 53-55 română
ȘTIRB, Dalia (autor) Căsătoria și problemele vieții de familie în satele comunei Buciumi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 57-61 română
OPRESCU ROXANA, Alina (autor) Reconstituirea familiei din Așchileul Mare (jud. Cluj) în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 63-72 română
MÎRZA, Radu (autor) Implicarea familiei în diplomație: practica trimiterii familiei proprii ca ostatică la partenerii politici 73-83 română
JURJU, Cornel (autor) Familia și rezistența anticomunistă din Munții României 85-92 română
PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Familia Demian. Rolul șo locul ei în societatea sătmăreană 93-96 română
ORGA, Valentin (autor) Atitudini ale femeii în mișcarea de rezistență 97-105 română
POP, Horea (autor) Arhitectură civilă și habitat în La Tene D în depresiunea Șimleului 109-122 română
ȚENTEA, Ovidiu (autor) Semnificația prezenței ceramicii de tradiție Latene în Dacia romană 123-132 română
WEBER, Peter (autor) O identitate distinctă printre românii ardeleni profesorul Grigore Moldovan (1845-1030) 133-137 română
IVAN, Adrian (autor) La Roumanie et ses minorites entre les leux guerres 139-143 franceză
MORAR-VULCU, Călin (autor) Minorotățile naționale în discursul oficial în perioada 1948-1952 145-152 română
HRINIUC, Radu (autor) Românii-americani între identitate etnică și asimilare. Considerații generale 153-156 română
ȚOCA, Vlad (autor) The image of the Jewish people in the "Tower of David Museum" in Jerusalem 157-164 engleză
SĂLĂGEAN, Marcela (autor) Statutul juridic, administrativ și politic al Transilvaniei de Nord, noiembrie 1944-martie 1945 165-174 română
TOLL, Dumitru (autor) Colectivizarea în comuna Pîncota - studiu de caz 175-182 română
ABRAHAM, Florin (autor) Propaganda pentru susținerea colectivizării: Metode, conținut și realități în comuna Mirșid, județul Sălaj 183-188 română
VIDICAN, Dorel (autor) Contribuția HCM 308/1953 la creșterea suprafețelor de teren destinate formelor de agricultură socialistă. Cazul raionului Beclean 189-196 română
BEJINARIU, Corina (autor) Timp festiv și coeziune comunitară 197-205 română
NEMETI, Sorin (autor) Apuleius și complexul șchiopătatului mitic și ritual. Studiu de phihologie istorică 207-212 română
NEMETI, Irina (autor) Parcae - ursitoare. Studiu de mitologie contrastivă 213-218 română
BURGHELE, Camelia (autor) Hotarul satului. Receptarea valorilor multiple ale hotarului în societatea tradițională 219-227 română
FĂRCAȘ, Olimpia (autor) Descîntătoarea în contextul social al satului tradițional 229-232 română
LAZĂR, Valeriu (autor) Un mormînt din faza timpurie a epocii bronzului descoperit în Cîmpia Transilvaniei 235-238 română
VAIDA, Lucian (autor) Sondajul arheologic de la Herina (com. Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud) 239-244 română
GĂZDAC, Cristian (autor) Circulația monetară în principalele așezări din Dacia Romană 244-332 245-266 română
GAIU, Corneliu (autor) Habitat și manifestări rituale în secolul Iv p. Chr. la Archiud 267-316 română
BINDEA, Diana (autor) Cîteva observații zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite la Archiud 317-328 română
MIZGAN, Vasile (autor) Cîteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud. Bistrița-Năsăud) 329-336 română
RUS, Dorin (autor) Evoluția meșteșugurilor din Reghin 337-346 română
POPA, Aura (autor) Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec. XVII-1716) 347-352 română
POPAN, Marius (autor) Școala istorică de la Gottingen și începutul cercetării istorice a sud-estul Europei (1770-1810) 353-362 română
SABĂU, Nicolae (autor) Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Tîrgu Mureș 363-384 română
BOSOANCĂ, Traian (autor) Dionisie P. Decei, luptător pentru desăvîrșirea unității naționale și consolidarea ei 385-389 română
COSTEA, Simion (autor) Ideea de unificare europeană în doctrina și acțiunea politică a lui Iuliu Maniu (1924-1937) 391-402 română
ONOFREI, Adrian (autor) Factori de influență politică în activitatea prefecturii județului Năsăud (1955-1947) 403-412 română
BREZOVSKY, Ottilia (autor) Elita nobiliară maghiară în epoca comunistă 413-415 română