Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3, 2021


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română, engleză, franceză, rusă
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) , MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Determinări dactiloscopice pe un vas ceramic aparținând culturii Cucuteni, faza A STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 7-36 română
articol de periodic KIRICHENKO, Dmitriy Al. (autor) Обычай искусственной деформации головы (черепа) на территории Азербайджана, Кавказа и Ближнего Востока (неолит-халколит) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 37-56 rusă
articol de periodic PISTRUIL, Ihor V. (autor) , HRYTSIUTA, Oksana A. (autor) Traceological study of lithic artefacts from the Mayaki settlement (Usatovskaya culture) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 57-66 engleză
articol de periodic FRÎNCULEASA, Alin (autor) , NEGREA, Octav (autor) , DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Tumulul II de la Strejnicu (județul Prahova) – o prezentare arheologică și bio-antropologică STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 67-104 română
articol de periodic KIRICHENKO, Dmitriy Al. (autor) A new burial of the Late Phase of Kura-Araxes cultural tradition / early kurgan tradition from Azerbaijan STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 105-119 engleză
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Așezarea de epoca bronzului de la Bălăceanca, județul Ilfov, România. Unele considerații privind cronologia absolută a culturii Tei STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 119-140 română
articol de periodic PUSKAS, Jozsef (autor) , DARVAS, LÓRÁNT (autor) A Middle Bronze Age pit at Miercurea Ciuc/Csíkszereda - Fodor-Kert (Harghita County, Romania) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 141-164 engleză
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) , SÎRBU, Mariana (autor) Note about a Bronze Age hoard from the north of the Republic of Moldova and some considerations about the winged axes to the east of the Carpathians STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 165-172 engleză
articol de periodic NAJAFOV, Shamil (autor) The Tovuzchay I necropolis (Azerbaijan) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 173-190 engleză
articol de periodic SAPOZHNYKOV, Іgor V (autor) Башня Неоптолема, Нижнеднестровский вал и Никоний по картам и разведкам середины ХІХ века STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 191-220 rusă
articol de periodic SINIKA, Vitalie (autor) , LYSENKO, Serghei (autor) , RAZUMOV, Serghei (autor) , TELNOV, Nicolai (autor) Скифские погребения в курганах группы «Плавни» на Нижнем Днестре STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 221-242 rusă
articol de periodic AGULNIKOV, Serghei (autor) Могильник скифской культуры у села Казаклия, Республика Молдова STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 243-272 rusă
articol de periodic MUNTEANU, Lucian (autor) , ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) O monedă de tip „Adâncata-Mânăstirea” descoperită în situl de la Letea Veche (județul Bacău, România) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 273-282 română
articol de periodic HONCU, Ștefan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , ENEA, Sergiu-Constantin (autor) , BOGHIAN, Dumitru (autor) Noi informații despre necropola „dacilor liberi” de la Costești Baia, județul Iași, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 283-298 română
articol de periodic HÂNCEANU, George Dan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) Inventar funerar „redescoperit” într-o urnă din necropola dacilor liberi de la Moldoveni, fost Porcești (punctul Dealul Gabăra), județul Neamț, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 299-328 română
articol de periodic SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) Analiza sintetică a trei necropole birituale de secol IV d. Hr. din Podișul Central Moldovenesc: Polocin, Pogonești și Săbăoani STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 329-338 română
articol de periodic VASILE, Gabriel (autor) Cimitirul otoman de la Cheia Pazvant I (județul Constanța, România). Analiza osteologică a materialului scheletic uman STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 339-368 română
articol de periodic HONCU, Ștefan (autor) , SIMALCSIK, Angela (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) , SIMALCSIK, Robert Daniel (autor) Mormântul medieval Cx 872 descoperit pe varianta ocolitoare a municipiului Bacău, România STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 369-382 română
articol de periodic FEDOR, Cătălin-George (autor) Studiu de antropologie socială într-o comunitate aflată la confluența a două regiuni istorice ale României (partea a treia) STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 383-387 română
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Stanislav Țerna, Mariana Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean, Bibliotheca „Tyragetia” XXX, Chișinău, 2019 (Tipografia „Bons Offices”), 263 de pagini (inclusiv 63 de planșe). ISBN: 978-9975-80-903-0, ISBN 978-9975-87-562-2 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 388-391 română