Banatica, 16-II, 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BOLDEA, Ligia (autor) Particularități ale statutului social-juridic al nobililor români bănățeni (sec. XIV-XV) 7-18 română
GLUCK, Eugen (autor) Cîteva date despre confiniile mureșene 19-48 română
TUFIȘ, Ovidiu (autor) Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocșa în sec. al XVIII-lea și începutul sec. al IXI-lea 49-67 română
VLĂSCEANU, Mihaela (autor) Un monument baroc - obeliscul Sfînta Ecaterina 69-74 română
CHERCIU, Viorel (autor) Demografie regională - eboșă în linii monocrome 75-93 română
LAZĂR, Ioachim (autor) Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învățămîntului românesc din vicariatul greco-catolic al Hațegului 95-105 română
ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Memorie și istorie în satele din Banatul Montan 107-193 română
MĂRAN, Mircea (autor) Țările Române în memorialistica sîrbă a secolului al XIX-lea 195-200 română
ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
ZABERCA, Vasile (autor) Reuniunea învățătorilor români de la școlile confesionale gr. Or. Din dieceza Caransebeșului: Conferințe învățătorești și adunări generale ale reuniunii în Banatul Sîrbesc 225-232 română
ARDELEAN, Radu (autor) Institutiile de credit ale românilor bănățeni la sfîrșitul sec. al XIX-lea - începutul sec al XX-lea în dezbatere (Viziunea ziarelor Dreptatea si Drapelul) 233-248 română
DRONCA, Lucian (autor) Constituirea și organele de conducere ale Institutului de Credit și Economii "Timișana" din Timișoara (1885-1918) 249-263 română
PETRICA, Vasile (autor) Preotul-istoric Ion Sîrbu (1865-1922) în imposibilitatea obținerii postului de protoprezbiter 265-279 română
PETRESCU, Camil (autor) Timișoara interbelică. O nouă imagine a procesului de industrializare 281-289 română
ALBERT, Carmen (autor) Un raport-document de Emil Botiș pentru "Biroul Pacii" 291-301 română
RUSNAC, Mircea (autor) Deportarea germanilor în Uniunea Sovietică (1945) cu referire specială la Banat 303-327 română
NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre abuzurile comise în campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 363-370 română
RUSNAC, Mircea (autor) Mișcarea de rezistență anticomunistă din Banat (1945-1953) 371-394 română
ZANCU, Melania (autor) Bibliografia revistei "Banatica" (1971-2000) 395-428 română