Arhivele înfruntând vremurile: mărturii documentare, 2006