Revista Bistriței, XV, 2001


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MOLNAR, Zsolt (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Așezarea preistorică de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - II .7-20 română
BEJINARIU, Ioan (autor) Considerații privind sfîrșitul culturii Wietenberg la vest de M-ții Meseș 21-32 română
KACSO, Carol (autor) Descoperiri de bronzuri la Tîrgu-Lăpuș 33-38 română
FERENCZ, Diana (autor), FERENCZ, Iosif (autor) Cîteva considerații generale privind așezările datate în sec. III-II î. Chr. De pe cursul mijlociu al Mureșului 39-53 română
VAIDA, Lucian (autor) Materiale La Tene inedite păstrate în muzeul din Bistrița 54-59 română
FODOREAN, Florin (autor) Observații în legătură cu infrastructura și suprastructurs frumurilor romane din Dacia Porolissensis 60-76 română
COCIȘ, Sorin (autor), GUDEA, Nicolae (autor), MATEI, Alexandru (autor), TAMBA, Dan (autor) Fibule de la Porolisum. Castrul Pomet și așezarea lui civilă 77-89 română
COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor) Fibule din castrul și așezarea civilă de la Ilișua 90-95 română
NEMETI, Sorin (autor) Piese de bronz romane de la Ilișua 96-102 română
GAIU, Corneliu (autor) Unelte de fier din centrul roman și așezarea civilă de la Ilișua 103-116 română
MAN, Nicolata (autor) Aspecte privind caracterul așezării romane de la Cristești 117-120 română
DRĂGOI MARIUS, Dan (autor) Legăturile Sfîntului Ioan Gură de Aur cu ținuturile noastre daco-romane 121-125 română
MIZGAN, Vasile (autor) Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița 126-140 română
RUS, Dorin (autor) Statutul de la 1728 al breslei cozmarilor din Reghinul-Săsesc 141-148 română
MUREȘAN, Florin (autor) Aspecte din viața satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea 149-189 română
MUSCĂ, Elena (autor), SZILAGY, Margit (autor) Economia rurală sălăjeană între secolele XVIII-XIX 190-202 română
DIN, Petre (autor) Mitul "bunului împărat" în Transilvania sub Iosif al II-lea 203-214 română
ANDREI, Mirela (autor) Românii ardeleni și împăratul austriac. Avatarurile mitului "bunului împărat" - de la sfărșitul sec. XVIII-lea la perioada pașoptistă 215-222 română
SIGMIREAN, Cornel (autor) Satul și formarea intelectualității românești din Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistrița-Năsăud 223-226 română
TOPAN, Paul (autor) Problema căsătoriei și ciclul vieții familiale în protopopiatul ortodox Turda (1850-1914) 227-237 română
ORGA, Valentin (autor) Cîteva aspecte ale colaborării dintre Victor Onișor și Aurel Vlad în cadrul grupului neoactivist de la Orăștie 238-249 română
LOVIN, Minerva (autor) Imaginea Canadei și Statelor Unite în presa românească din Transilvania în epoca dualismului austro-ungar 250-269 română
POPA, Mircea (autor) Italia văzută de călători romani din Transilvania 270-281 română
PANĂ, Virgil (autor) Urmările reformei agrare din anul 1921 asupra învățămîntului agricol din România. Școlile superioare de agricultură ale Astrei 282-285 română
COSTEA, Simion (autor) Considerații privind documentele programatice de politică externă a României în deceniul al treilea 286-297 română
JURJU, Cornel (autor) Opinia publică și intrarea României în al doilea război mondial (22 iunie 1941) 298-318 română
STAN, Ana-Maria (autor) Istoriografia relațiilor româno-franceze în timpul celui de-al doilea război mondial: direcții și probleme de cercetare 319-322 română
ONOFREI, Adrian (autor) Naționalizări îm județul Năsăud 323-348 română
NEMETI, Irina (autor) Ursitoarele în mitologia românilor 349-360 română
COSTEA, Ionuț (autor) Intoarcerea lui Martin Guerre sau istoria ca vocație 361-370 română