Revista Bistriței, VIII, 1994

  • Anul publicației: 1994
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Casa Editorială și de Presă "Glasul Bucovinei"
  • Localitatea: Iași
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice aparținînd bronzului timpuriu (cultura Coțofeni) în nord-estul Transilvaniei .9-20+ română
KACSO, Carol (autor) Piese de bronz din depozitul de la Dipșa în muzeul de Istorie Naturală din Viena 21-24 română
SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații asupra habitatului getic din zona Căscioarele, jud. Călărași 25-34 română
PROTASE, Dumitru (autor) Considerațiin privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a putătorilor din inscripțiile Daciei române 35-38 română
POP, Constantin (autor) Ateliere particulare de ceramică în Dacia Română 41-47 română
GAIU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, com. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud 49-54 română
LAZĂR, Valeriu (autor) Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română
BALTAG, Gheorghe (autor) Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Al doilea tezaur de loa Șieu (Notă preliminară) 83-96 română
TELCEAN, Ecaterina (autor) Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română
DORNER, Anton (autor) Contribuții la genealogia familiei lui Nicolaus Olahus 109-116 română
NICOARĂ, Toader (autor) Orizonturi temporare în satul românesc din Transilvania (1680-1800) 117-127 română
CHIOREAN, Ioan (autor) Aspecte privind dinamica intelectualității juridice din Transilvania în perioada dualismului austro-ungar 129-136 română
LUMPERDEAN, Ioan (autor) "La longue durre" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română
BUTA, Mircea (autor), PUPEZĂ, Magda (autor) Aspecte ale asistenței medico-sanitare din ținutul Năsăudului în timpul regimentului de graniță (1762-1851) 147-153 română
BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa Centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial 155-165 română
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Date privind doctoratul lui Constantin Moisil la Universitatea din Viena 167-171 română
SIGMIREAN, Cornel (autor) Ziaristul Teodor V. Păcățian în perioada tribunistă 173-183 română
URECHE, Lazăr (autor) Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română
CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Miercurea-Ciuc. Considerații pentru perioada interbelică 191-204 română
PANĂ, Virgil (autor) Aspecte privind situația cultelor minoritare din Transilvania în perioada interbelică 205-222 română
CÎMPEANU, Remus (autor) Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română
VIDICAN, Dorel (autor) Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română
PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-356 română
FILIP, Vasile (autor) Pomul și steragul în ritualul nunții și înmormîntării din satul Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud 257-261 română
POP, Viorica (autor) Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului 263-270 română
CHINTĂUAN, Ioan (autor) Considerații privind formarea concrețiunilor grezoase 271-276 română