Descoperiri vechi și abordări noi în arheologie epocii fierului din spațiul tiso-nistrean, 2022


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Contents 2-3 română - engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) The Waymaker: Professor Ion Niculiță and Saharna Summer Colloquium 4-10 română - engleză
articol de carte AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , CERNAMORIȚI, Răzvan (autor) , ȚÂRLEA, Alexandra-Clara (autor) , PARASCHIV, Dorel (autor) Forgotten finds. On some prehistoric discoveries at Ostrov–Piatra Frecăței (ancient Beroe), Tulcea county 11-50 română - engleză
articol de carte SIMALCSIK, Angela (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) As far as my head will carry me… An interdisciplinary approach to a tumpline cranial deformation case 51-78 română - engleză
articol de carte SOCHIRCĂ, Vitalie (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) , NAGACEVSCHI, Tatiana (autor) Rocks present in the Iron Age archaeological sites from Saharna microregion and their use 79-110 română - engleză
articol de carte ZANOCI, Aurel (autor) , DULGHER, Victor (autor) , CHITIC, Vladimir (autor) Păpăuți “La Goncear”: the history of an archaeological site ignored by archaeologists 111-128 română - engleză
articol de carte TOPAL, Denis (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Find of 2002 from Saharna Mare. A Scythian cauldron in a Getian hillfort? 129-154 engleză
articol de carte COROBCEAN, Andrei (autor) , MATVEEV, Sergiu (autor) Problems on interpreting of biritualism in the Getic culture 155-170 română - engleză
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Late Iron Age Burials from Cetățeni (Argeș County) revisited. Preliminary considerations 171-190 română - engleză
articol de carte IARMULSCHI, Vasile (autor) , MUNTEANU, Octavian (autor) Die Fibeln der Spätlatène Schema aus dem Pruth-Dnjestr Gebiet 191-210 romană - germană
articol de carte SÎRBU, Valeriu (autor) Pièces daciques inédites découvertes fortuitement dans la dava de Barboși (dép. de Galați) 211-234 română - franceză
articol de carte MATEI, Sebastian (autor) Dacian silver jewellery discovered in the Buzău Valley 235-256 română - engleză
articol de carte FERENCZ, Iosif Vasile (autor) , MICLE, Dorel (autor) , CAZAN, Marius (autor) Patrimoniu arheologic provenind de la Ardeu. Descoperiri vechi și abordări noi 257-282 română - engleză
articol de carte MATVEEV, Sergiu (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Trajan's walls from Bessarabia: written sources, archaeological, and interdisciplinary research 283-305 română - engleză