Recitind literatura română veche, 1994, Partea I: Privire generală