Curbe și suprafețe regulate, 1995, Culegere de probleme