Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LAZAROVICI, Gheorghe Arheometria în România- Cuvînt înainte sau "După 20 de ani" II română
MAXIM, Zoia Simpozioanele de Arheometrie. Cluj-Napoca 1987-2007 .1-44 română
MÎRZA, Ioan "Geoarheologia" sau "Studiul geoarheometric" al vestigiilor arheologice la Cluj-Napoca. Moment aniversar (1987-2007) 45-90 română
COMȘA, Alexandra Antrpologia fizică - trecut, prezent și perspective 91-98 română
FĂRCAȘ, GHERGARI, Lucreția, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, T. Studii de microfabric și compotiție fazală asupra ceramicii neolitice de la Gura Baciului 99-112 română
ALICU, Adrian, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, PICIU, Tiberiu Cercetări arheometrice în stațiunea neolitică mijlocie de las Zau de Cîmpie 113-122 română
SIMIHĂIAN, Marinela Investigații pedologice în unele situri arheologice din Cheile Turenilor (1998) 123-128 română
CONSTANTINESCU, Bogdan Analizele nucleare ale unor obsidiane din Transilvania 129-132 română
NICULICĂ, Bogdan Sceptrele cruciforme eneolitice descoprite la Răsărit de Carpați 133-148 română
MÎRZA, Ioan Prima consemnare asupra sitului neolitic de la Brăzești (jud. Alba) (Notă) 149-150 română
SĂSĂRAN, Luminița, WITTENBERGER, Mihai Considerații despre prelucrarea pietrei în cultura Noua din perspectivă petrografică 151-154 română
IGNAT, Ioan Concluzii istorice rezultate în urma analizei petrografice a unui topor-ciocan naviform descoperit în județul Botoșani 155-160 română
CRIȘAN, Viorica, SĂSĂRAN, Luminița Cetatea Zînelor de la Covasna. Analșize petrografice asupra rocilor folosite la construirea zidurilor 161-170 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, RADU, S., TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul timpuriu din România (stațiunea de la Lunca - Poiana Slatinii, jud. Neamț) 161-161 română
CRANDELL, Otis Un algoritm matematico-statistic pentru interpretarea datelor geochimice. Explicații și rezultate preliminare cu date XRF și INAA 171-178 română
VIRAG, Cristian Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
COMȘA, Alexandra Date antropologice privind doua morminte descoperite în necropola de la Iclod 191-193 română
MUNTEAN, Marius Datele antropologice ale scleletelor din mormintele tumulare din eneoliticul final 194-196 română
BINDEA, Diana Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starcevo-Criș din Transilvania 197-214 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
BINDEA, Diana, WITTENBERGER, Mihai Date arheologice și arheozoologice din gropile rituale din str. Banatului, Cluj 220-222 română
GUDEA, Alexandru Studiul arheozoologic al resturilor osoase ale unui cal descoperit într-un mormînt avar de la Vereșmort (Unirea II), jud. Alba 223-229 română
BOROȘ, Doina Dovezi arheologice privind unele elemente de decorație murală antică (Considerații tehnice) 230-233 română
DUCA, Voicu Mecanisme de teriorare - alterare identificate la construcții vechi din Cluj 234-238 română
DUCA, Voicu, MUNTEANU, Lucian Studiu petroarheometric preliminar asupra Catedralei Ortodoxe din Cluj-Napoca 239-242 română
CONSTANTINESCU, Bogdan Folosirea metodelor nucleare în arheologie - stadiul mondial și posibilitățile românești 243-243 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina Metodologii de recoltare a eșantionelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice din siturile arheologice 243-244 română
MOLDOVAN, P. Valorificarea resurselor informaționale 243-243 română
MUREȘAN, I. Inteferențe între cercetările minelogice-geologice și arheometrie 243-243 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Publicații WEB de arheologie 243-243 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Resurse arheologice pe Internet 243-243 română
BĂDĂRĂU, Alexandru, CONSTANTINESCU, M., DEZSI, Ștefan, MAN, T., PENDEA, F. Civilizațiile preistorice și silvostepa transilvăneană - peste un secol de dispute în biogeografia istorică 244-244 română
CHIȘ, Gheorghe, OPROIU, T. Prelucrări actuale în arheoastronomie 244-244 română
CIUTĂ, M. Un experiment arheologico-judiciar la Sarmizegetusa Regia 245-245 română
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Protostarcevo-Precriș. Analiza unor "sisteme" ale neoliticului timpuriu 245-245 română
MORARIU, V. Impactul modificărilor de climă asupra evenimentelor istorice 245-245 română
GHIȚĂ, M., MANEA, G., MANTU, M. Prospectări magnetometrice în așezarea Cucuteni A3 de la Scînteia de la Scînteia 246-246 română
ALICU, A., MARIAN, C. Prospectări prin măsurători de rezistivitate în Piața Unirii, Cluj-Napoca 246-246 română
ALICU, A., LAZAROVICI, Gheorghe, MARIAN, C. Prospectări arheometrice la Iclod 246-246 română
COZA, A., MORARIU, V. Prospectarea magnetică a zonei din nord-vestul Clujului 246-246 română
SCURTU, Florin Radiografia geofizică a unei părți a orașului roman Porolissum 246-246 română
ALICU, A. Prelucrarea datelor obținute în urma efectuării unor prospecțiuni arheologice prin măsurarea rezistivității solului 247-247 română
ALICU, A., ALICU, Dorin Rezultatele măsurătorilor arheometrice din stațiunea neolitică mijlocie de la Zau de Cîmpie 247-247 română
BĂRBUȚĂ, V., JOLTEȘ, R. Asupra formelor de calcul pentru bilanțul hidric integrat 247-247 română
HAITĂ, Constantin Reconstituirea funcționalității spațiului locuit din siturile preistorice cu ajutorul micromorfologiei solului 247-247 română
CÎNTAR, A., MĂRUIA, L., MICLE, D. Topografia arheologică în contextul utilizării tehnologiilor moderne: stația totală și GIS 247-248 română
BOȘCĂNEANU, S., CHEREJI, I., KOSODFOY, S. Măsurarea Uraniului, Thoriului și Potasiului în datarea prin termolumiscență a ceramici. Metode măsurării Uraniului, Thoriului și Posasiului în dastarea prin termoluminiscență a ceramicii 248-250 română
BOROȘ, D., COSMA, C., DĂRĂBAN, L., DĂRĂBANI, L., FIAT, T., ZNAMIROVSCHI, V. Probleme în datarea prin termoluminiscență a ceramicii 248-248 română
ALICU, A., MARIAN, C. Studii radiografice și radiodendrocronologice a unor obiecte arheologice și de artă 248-248 română
BARBOS, D., BENEA, V., COSMA, C., FLORESCU, C., GLIGOR, M., TIMAR, A. Metoda termoluminiscenței în datarea ceramicii 250-250 română
BOȘCĂNEANU, S., CHEREJI, I., KOSODFOY, S. Evaluarea dozei interne de iradiere a probelor de ceramică în scopul datării prin termoluminiscență a ceramicii 250-250 română
CR, C. Dobîndirea magnetismului termoremanent de către structurile de combustie regăsite în contexte arheologice și potențialul informativ oferit datării arheomagnetice - studiu de caz 250-250 română
DINAN, Elisabeth Lithic technology and raw material use from early Neolithic sites in the Banat and Oltenia 251-252 engleză
CHEREJI, I., DREVE, S. Erori accidentale și incertitudini în determinarea arheometrică pe baza analizelor de C14 251-251 română
MANTU, M. Cronologia absolută a neoliticul românesc și conexiunile sale cu lumea egeo-anatoliană 251-251 română
MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Unelte neolitice cioplite (necorneene), descoperite în Bazinul someșan (date petrografice și arheologice) 251-251 română
BOBOȘ, I. Axes made of eclogite rocks from the Bronze Age 252-252 engleză
D'AMICO, Claudio Eclogites and jades as prehistoric implements in Europe. A case of petrology applied to Cultural Heritage 252-252 engleză
BLĂJAN, Mihai, COMAN, L., GHERGARI, Lucreția Petrografia unor ciocane și dălți neolitice 252-252 română
MAXIM, Zoia, MÎRZA, Ioan Date petroarheologice în stațiunea de la Gura Baciului 252-253 română
BORODI, G., BURDA, I., COCIU, L., DĂRĂBAN, L., DOBOȘ, D., FIAT, T., ZNAMIROVSCHI, V. Metode fizice de control a pietrelor prețiose și semiprețioase 253-253 română
MÎRZA, Ioan Andezitele utilizate dec daci în construcțiile sacre de la Sarmizegetusa: Petrografie și sursa 253-253 română
MÎRZA, Ioan Rîșnițe dacice de bazalt de Racoș 253-254 română
MAXIM, Zoia, TARCEA, C., TARCEA, L. Analize mineralo-petrografice și prelucrări matematice asupra materialului litic cioplit din județul Sălaj 253-253 română
BEDELEAN, Horea, DAN, M., GHERGARI, Lucreția Studiul petrografic al materialului litic ce provine din construcțiile castrului roman de la Porolissum 254-254 română
HRINEAC, L. Analize geoarheologice pe corneene 254-254 română
MÎRZA, Ioan Analiza unor probe minerale (chihlimbar, coral, sticlă) din mormîntul princiar (sec. V d. Ch.) de la Turda 254-254 română
CUNA, C., CUNA, S. Studiul marmorelor vlasice vu ajurorul izotopilor stabili 13C și 18O 255-255 română
ROTEA, M., SĂSĂRAN, Liana Analize geoarheometrice în așezările epicii bronzului 255-255 română
MAXIM, Zoia, SĂSĂRAN, Liana Analize geoarheologice la Leț 255-255 română
SĂSĂRAN, Liana, WITTENBERGER, Mihai Studiul geo-arheologic pe unele pise litice apatțănînd epocii bronzului tîrziu 255-256 română
CRIȘAN, Viorica, SĂSĂRAN, Liana Așezarea dacică de la Covasna. Analize petrografice asupra 256-256 română
GONCIAR, A. Sistematizarea microscopică a silexului. Proiect de clasificare a silexului de pe teritoriului României 256-256 română
MÎRZA, Ioan Analizele petroarheologice asupra unor topoare neolitice de la Brăzești 256-256 română
LAZAROVICI, Gheorghe, POPA, D. Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
ROTEA, M., SĂSĂRAN, Liana Studiul litologic al pieselor din așezarea Wietenberg de la Derșida 256-256 română
CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, POTRA, I. Noi analize pe obiecte de cupru din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
BALINT, S., LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
POPOVICI, Dragomir Criterii obiective și subiective în interpretarea analizelor cantitativ-calitative ale pieselor preistorice de metal 257-257 română
TOPAN, Gheorghe Noi analize metalografice, chimice și tehnologice pe unele piese de aramă din Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei 257-257 română
BALINT, S., CRĂCIUN, F., TOPAN, Gheorghe Despre prelucrarea cuprului în preistorie pe baza unor analize metalograFICE 257-257 română
BUGOI, R., COJOCARU, V., CONSTANTINESCU, Bogdan, GRAMBOLE, D., HERRMANN, F. Romanian archaeological gold abjects studies using microPIXE and XRF methos 258-258 engleză
COCIȘ, Sorin, DĂRĂBAN, L., FIAT, T., MARIAN, C., TÎRȘU, T., ZNAMIROVSCHI, V. Analize și studii asupra elementelor majoritare din monedele de argint prin metoda activării cu neutroni și fluorescență de raze X 258-259 română
CIORTEA, M., LAZAROVICI, Gheorghe, PLEȘA, D. Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
ROTEA, M. Atelierul de prelucrare a bronzului de la Pălatca 258-258 română
CIORTEA, C., DUMITRIU, D., ENULESCU, A., IACOB, E., OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, PITICU, I., TRACHE, L., ZORAN, V. Analiza unor monede romane din aur prin metoda PIXE 259-259 română
BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, I., RĂDULESCU, M. Folosirea metodelor nucleare pentru monedele de cupru bizantine din secolul XI 259-259 română
BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, I., RĂDULESCU, M., VOICULESCU, D. Studierea monedelor bizantine din plumb din colecția Orghidan, folosind metode nucleare 259-259 română
BUGOI, R., CĂTANĂ, D., CONSTANTINESCU, Bogdan, PLOȘTINARU, D., SĂSIANU, R. Archaelogical Studies on Ancient Greek Silver Coins at Bucharest Cyclotron 260-260 engleză
COJOCARU, V., CONSTANTINESCU, Bogdan Studii asupra unor monede de tip Koson folosind tehnicile XRF și PAA 260-260 română
BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, SASIANU, A. Technologies for forging Greek silver drachms analyzed by XRF and PIXE 260-261 engleză
CONSTANTINESCU, Bogdan, SASIANU, A., UZONYI, I. Studii asupra unor monede de argint grecești găsite pe teritoriul României folosind tehnicile XRF și PIXE 260-260 română
PLEȘA, D. Determinarea elementelor metalice din ceramică prin metode spectrofotometrice (extracție-mineralizare nitro-perclorică și absorbție atomică 261-261 română
DUCA, Voicu, VĂDAN, A. Microstructura și textura unor ceramici din zona Rîpa Roșie 262-262 română
GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe Ceramica eneolitică din Cheile Turzii, cultura Petrești. Aspecte mineralogice 262-263 română
GHERGARI, Lucreția, HOECK, V., IONESCU, Corina, LAZĂR, C. Ceramica medievală uzuală din Cetatea Oradea: studiu mineralogic 263-263 română
COZAR, O, GHERGARI, Lucreția, HOECK, V., IONESCU, Corina, SIMON, V. Transformări termice în ceramica epocii bronzului de la Ilișua 263-263 română
GHERGARI, Lucreția, HORCK, V., IONESCU, Corina, PRECUP, C., SIMION, V. Studiu comparativ asupra unor fragmente ceramice aparținătoare epocii brinzului din Transilvania 263-263 română
BUGOI, R., CONSTANTINESCU, Bogdan, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, I. Archaeological Studies on Ancient Glassy Materials using Bucharest Cyclotron 264-264 engleză
BOROȘ, D., DUCA, Voicu, FĂRTĂIȘ, D. Cercetări asupra microstructurii unor probe de ceramică Cucuteni 264-264 română
BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul mărgelelor de sticlă descoperite în cimitirul roman de la Alba Iulia 264-264 română
VIRAG, C. Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
BOROȘ, D. Dovezi arheologice privind unele elemente de decorație murală antică )considerații tehnice) 265-265 română
BOTA, E., CIONGRADI, Carmen, VOIȘAN, V. Moneda ca fondare în epoca romană 265-265 română
CIUTĂ, M. Tehnici de fondare și construire a locuințelor de suprafață în cadrul așezării Coțofeni de la Șeușa - Gorgan 265-265 română
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Ritualuri de fondare în neoliticul românesc 265-265 română
ROMAN, C., ROMAN, D. Un complex de fondare descoperit la Hunedoara - Castelul Corvinilor 265-266 română
CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
CIUTĂ, Beatrice Cîteva considerații de ordin paleoentobotanic privind utilizarea fructelor de Querqus sp. În cadrul dietei umane în perioada preistoriei 266-266 română
HAIMOVICI, Sergiu Posibilități de stabilire a numărului minim de indivizi (NMI) pentru fiecare specie determinată în cadrul unui material arheozoologic bine definit cultural 266-267 română
DOMOKOS, C., KESSLER, Eugen, MOLDVAI, M. Date osteometrice la familia Corvidae (Aves) 266-266 română
MONAH, Felicia Determinations archeobotaniques pour la station neolithique de Parța 266-266 franceză
BĂLĂȘESCU, Adrian Contribuții biometrice asupra lui Canis familiaris în Late-ul getic din Cîmpia Română 267-267 română
BEJENARU, L. Date morfometrice privind unele specii de animale vînate în Evul Mediu, din România 267-267 română
GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice asupra resturilor de păsări răpitoaare de zi provenite din siturile arheologice de pe teritoriul României 267-267 română
MOISE, D. Analiza osteometrică a scheletelor de căine din așezarea getică de la Vadul Anei - Brănești 267-267 română
MOISE, D. Parametrii de cuantificare în arheozoologie: numpr de resturi (N.R,) și număr minim de indivizi (N.M.I.) 267-267 română
RADU, Valentin Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
BEJENARU, L. Variabilitatea morfometrică a speciei Bos taurus, în Moldova medievală 268-268 română
BINDEA, Diana Considerații privind materialul osteologic hallstattian de la Zau de Cîmpie 268-268 română
BINDEA, Diana, LAZAROVICI, A. Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
GAL, E., KESSLER, Eugen Observații privind studiile biometrice asupra oaselor de păsări din stațiunile neolitice din SE-ul României 268-268 română
GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
BINDEA, Diana Analize faunistice asupra materialului osteologic din stațiunea dacică de la Merești (jud. Harghita) 269-269 română
BINDEA, Diana Date arheozoologice în așezarea Starcevo-Criș de la Ocna Sibiului 269-269 română
GUDEA, Alexandru Locuința și animalele domestice - o perspectivă din punct de vedere arheozoologic asupra unor posibile "modele" de explatare a animaslelor întîlnite în perioada romană 269-270 română
GAL, E., KESSLER, Eugen Studii osteometrice la păsări în Arheozoologie 269-269 română
BINDEA, Diana Determinări faunistice în situl de la Tărtăria 270-270 română
BINDEA, Diana Materiale faunistice din locuințele epocii bronzului 270-270 română
IVAN, L., PETRESCU, A., PLĂTÎNEA, L., RIȘCUȚIA, C., RIȘCUȚIA, I. Fotosterotomia, metodă de investigație morfologică a craniului și scheletului postcranial în sprijinul cercetărilor de arheometrie 270-270 română
BĂDOCAN, I., BINDEA, Diana Determinări antropologice preliminare a unor morminte de la "Polus" - Florești 271-271 română
IACOB, F., MARIN, M., MAXIM, Zoia Un model de bază de date pentru antropologie 271-271 română
PONTA, C. Conservarea obiectelor de patrimoniu prin polimerizarea radioindusă a acidului poliacrilic "in situ" 271-271 română
MOISE, I., PETRUC, E., PONTA, C. Dezinsectizarea obiectelor de patrimonmiu la "instalația de iradiere cu scopuri multiple" 271-271 română
RIȘCUȚIA, C., RIȘCUȚIA, I. Indicatori antropologici de vechime și ciontinuitate ai populației românești din Munții Apuseni (Bazinul Arieșului și Crișului Alb) 271-271 română
DUCA, Voicu Cîțiva factori extrinseci care influenșează procesele de alterare - deteriorare din paramentul monumentelor 272-273 română
CROITORU, I., DUCA, M., DUCA, Voicu, HAIMOVICI, Sergiu Factori de deteriorare a materialelor puse în operă la monumentele din Cluj-Napoca 272-272 română
DUCA, Voicu Mecanisme de deteriorare - alterare identificate la construcțiile vechi din Cluj 273-273 română
MIHAIU, L. Importanța măsurătorilor factorilor de microclimat în stabilirea tratamentelor de conservare 273-273 română
LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. Noi orientări în stocarea și prelucrarea pe calculator a informațiilor arheologice (Proiect Zeus 2) 273-273 română
ANGELESCU, M. Încercare de restituție tridimensională a stîncii de la Histria 274-274 română
DIMA, S. Prelucrarea informatică a indexurilor în arheologie 274-274 română
FILIPESCU, V. Program de reconstituire automată a planurilor de complexe 274-274 română
MAXIM, Zoia Prelucrări matematico-statistice ale ceramicii de la Trușești 274-275 română
LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. Probleme legate de stocarea și prelucrarea statistică a datelor arheologice 274-274 română
FILIPESCUV., LAZAROVICI, Gheorghe, TARCEA, L. APL-WIN - varianta programului de aplicații pe Windows 274-274 română
GOGU, R., HAITĂ, Constantin Aplicații ale sistemelor Geografice în Arheologie 275-275 română
IGNAT, Doina, LAZAROVICI, Gheorghe Prelucrări statistice din baze de date cantitative 275-276 română
HRISTIAN, C., PANDREA, S. Relațiile dintre comunitățiler Boian și Gumelnița. O nouă abordare care pornește de la analiza statistică a așezărilor și fazelor celor două culturi 275-275 română
RADU, S. Date statistice privind factura ceramicii în stațiunea cde la Zau de Cîmpie 275-275 română
WITTENBERGER, Mihai Date matematice privind caramica culturii Noua 275-275 română
CRIȘAN, Viorica Studiu tipologic asupra lucuințelor dacice din Estul Transilvaniei 277-277 română
MAXIM, Zoia Calcule demografice privind populațiile neo-eneolitice 277-278 română
LAZAROVICI, Gheorghe, SUCIU, C. Muzeul virtual cu expoziția "Sancuare neolitice din România" 277-277 română
CRIȘAN, Viorica Ceramica dacică și "numărul de aur" 278-278 română
KADAS, Z., LAZAROVICI, Gheorghe, VIRAG, C. Balta Sărată. Prelucrări din bazele de date 278-278 română
BUZEA, Dan, KAVRUK, V., LAZAROVICI, Gheorghe Așezarea eneolitică de la Păuleni. Date statistice și prelucrările automate a ceramicii din cultura Cucuteni-Ariușd 279-279 română
MEȘTER, M. Analiza statistică a topoarelor neolitice de la Turdaș 279-279 română
MICLE, Dorel Portalul de arheologie ARHEOTIM 279-279 română
TATAR, A., VRÎNCEANU, P. Analize statistice și încadrarea cronologică a stațiunii Moruț, com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud 279-279 română
BĂLTEAN, I. O bază de date pentru utilajul litic cioplit 280-280 română
CRIȘAN, Viorica Căile de comunicații dacice și statistica descoperirilor din Depresiunea Tîrgu Secvuiesc 280-281 română
LAZAROVICI, Gheorghe, LAZAROVICI, M. Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda, BEJINARIU, Corina Plastica neolitică antropomorfă de la Porș și Pericei. Tipologie și metrie 281-282 română
BOZU, F., BULGARU, B., LAZAROVICI, Gheorghe Analiza statistică a categoriilor ceramice 281-281 română
OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Sisteme informatice pentru arheologie: de la off-line la on-line 281-281 română
CRANDELL, Otis Aplicarea unui algoritm matematico-statistic analizelor chimice a materialelor silicioase pentru a stabilii corespondențele dintre arte facte și surse 282-282 română
CHIȘ, D., OPROIU, T., TURCU, V. Bază de date și algoritmi de calcul privind interpretarea măsurătorilor astronomice de la Sarmizegetusa Regia 282-282 română
STĂNESCU, F. Orientări astronomice în sancuarelele antice ale dacilor 282-282 română
TECAR, M., TECAR, T. Tipologia și funcționalitatea uneltelor din os și corn în așezarea Wietenberg de la Derșida 282-282 română
MORARIU, V. Evenimente naturale catastrofale în preistorie și istorie (partea a Ii-a). Impactul asupra sfîrșitului Imperiului Roman 283-283 română
CHIȘ, D., OPROIU, T., SZENKOVITS, F. Considerații astronomice cu privire la cadranul solar de la Biserica Calvaria (Cluj-Napoca) 283-283 română
CHIȘ, D., OPROIU, T., TURCU, V. Considerații privind răsăritul heliac al principalelor stele strălucitoare la Sarmizegetusa Regia 283-283 română
STĂNESCU, F. Ipoteze privind determinarea și trasarea unor direcții astronomice în sanctuarele dacilor 283-283 română
CHIȘ, Gheorghe, MORARIU, V. Rolul Soarelui, Lunii și stelele în Preistorice 284-284 română
CHIȘ, Gheorghe, CSILLIK, I., LAZAROVICI, Gheorghe, OPROIU, T. Orientări astronomice la Parța 284-285 română
MORARIU, V. Influența activității solare asupra evenimentelor preistorice și istorice 284-284 română
CSILLIK, I., MAXIM, Zoia Șarpele în astroarheologie 285-285 română
MORARIU, V. De la Arheometrie la Arhetip 285-286 română
STĂNESCU, F. Atheoastronomia mesoamericană. Cunoștințe de astronomie și matematică în perioada prehispanică (Partea I-a) 285-285 română
IGNAT, Doina Casele satului neolitic de la Suplacu de Barcău 286-286 română
MATEȘ, A. Vatra casei și colțul cultic 286-287 română
WITTENBERGER, Mihai Casa între adăpost și sacru 286-286 română
ANGELSCKI, S. Semne și simboluri noncreștine în neoliticul macedonian 287-287 română
BOZU, F., BULGARU, B. "Zvastica" evoluție și semnificație 287-287 română
NICHITA, I. Brațara, fibula - elemente de decor ale veșmîntului 287-287 română