Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎNDEA, Ionel "Analele Brăilei" revistă de cultură regională VII-VIII română
MARINESCU, Gheorghe Schiță de Program - Analele Brăilei IX-XVII română
DRAGU, Gheorghe Comerțul și dezvoltarea urbană, Brăila 1993 .3-4 română
ȘTEFĂNESCU, Ștefan La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .5-8 română
NIEDERMAIER, Paul La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .9-9 română
MATEI, Mircea Cîteva gînduri, la aniversarea Brăilei 13-17 română
CÎNDEA, Ionel Geneza orașului medieval Brăila 19-29 română
BANCIU, Mădălina-Catrinel Mitropolia Proilaviei 31-40 română
IAVORSCHI, Gheorghe Istoricul bursei de cereale Brăila (1883-1948) 41-53 română
BĂLAN, Ion, DAMIAN, Ancu Grănățuirea Brăilei din 1831 - un document mai puțin cunoscut 55-67 română
CRĂCIUN, Cornel Reclamă și publicitate în presa brăileană, deceniul 1901-1910 69-89 română
LASCU, Stoica Comerțul și portul brăilean la începutul secolului al XX-lea și receptarea lor în paginile presi locale 91-105 română
TANȚĂU, Rodica Unele aspecte privind viața economică a Brăilei în deceniul 3 și 4 al secolului XX 107-117 română
BĂLAN, Ion, DAMIAN, Ancu Considerații privind circulația proprietății funciare în județul Brăila, 1864-1949 119-125 română
VIDIS, Gabriela-Alinta Documente despre istoricul parcului "Monument" din Brăila 127-135 română
SPIRIDON, Mircea Tîrgul Urlați: Dezvoltare istorică și legăturile sale cu Brăila 137-149 română
OLTEANU, Ștefan Cu privire la problema constituirii orașelor medievale din Țara Românească 153-160 română
NIEDERMAIER, Paul Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
SPINEI, Victor Comerțul și geneza orașelor din Sud-Estul Moldovei (secolele XIII-XIV) 171-236 română
NEAMȚU, Vasile Baia în contextul relațiilor comerciale din Sud-Estul Europei la sfîrșitul secolului XIII și în prima jumătate a secolului XIV (contribuții) 237-244 română
ARTIMON, Alexandru Rolul comerțului în dezvoltarea urbană a tîrgurilor din Sud-Vestul Moldovei în secolele XIV-XVII 245-264 română
PANAIT, Panait Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
MUNTEANU BEȘLIU, Petre Rolul lui Nicolae de Apa în emanciparea Biertanului 277-285 română
PAL, Judit Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
VELESCU, Oliver "A merge la tîrg" 303-315 română
BINDER, Paul Lista iarmaroacelor din Transilvania în vechile calendare din secolele XVI-XVII 317-327 română
BĂLAN, Ion, DAMIAN, Ancu Contribuții privind evoluția tîrgurilor periodice din județul Vlașca în sec. al XIX-lea cu accent pentru prima jumătate a secolului 329-334 română
CIOBANU, Vasile Tîrgul de mostre de la Sibiu. 1933-1941 335-342 română
BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
CANTACUZINO, Gheorghe Date arheologice privind construcții specifice activității comerciale din Țara Românească 351-361 română
SEBESTYEN, Gheorghe Desfășurarea comerțului în orașele principatului autonom al Trasilvaniei 363-365 română
GHEORGHIU, Teodor Centrele comerciale - spații ale genezei urbane medievale românești extracarpatice 367-394 română
ANGHEL, Emil Succesiunea tîrgurilor ca element structural definitoriu al orașului Arad 395-410 română
CĂTĂNICIU, Ioana Urbanizare și urbanism în Dacia romană 413-431 română
DIACONU, Petre Cîteva caracteristici ale orașelor dobrogene din sec. X-XI 433-435 română
ȘLAPAC, Mariana Evoluția centrului urban al orașului antic Tyras (aspecte urbanistice și arhitecturale) 437-446 română
CHIRIAC, Costel Despre Linokastro (Cetatea Lînii) din "Geografia" lui Idrisi 447-454 română
ASĂVOAIE, Costică Observații asupra premizelor urbanizării în evul mediu. Cazul Țării Moldovei 455-462 română
ȘTEFĂNESCU, Aristide Începuturile urbane ale Bucureștilor 463-471 română
ANDRONIC, Alexandru, OLARU, Ioan, ZUP MARIA, Ana Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
LUPAȘCU, Valeriu Aspecte urbanistico-arhidecturale ale dezvoltării orașului Chișinău (sec. XVII-XIX) 483-494 română
AXINTE, Adrian Între sat și oraș - așezări săsești din vestul comitatului Alba (sec. XIII-XIV) 495-510 română
CHIPURICI, Nicolae Cerneți - Oraș care a fost 511-521 română
BĂDĂRĂ, Doru "Analele Brăilei" revistă de cultură regională. Bibliografie 523-569 română