Banatica, 17, 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul Banatului Montan
  • Localitatea: Reșița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Banatica


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BĂLTEAN, Ion (autor), CONSTANTIN, Silviu (autor), DATCINA, Laurențiu (autor), GHERASE, Mircea (autor), HOROI, Viorel (autor), MILOTA, Ștefan (autor), MOLDOVAN, Oana (autor), PETREA, Cătălin (autor), QUILES, Jerome (autor), RODRIGO, Ricardo (autor), ROUGIER, Helene (autor), SOFICARU, Andrei (autor), TRINKAUS, Erik (autor), ZILHAO, Joao (autor) Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peștera cu Oase 9-28 română
ZIVKOVIC, Maja (autor) Întinderea și stratigrafia vertzicală a sitului arheologic Grad-Starčevo 29-57 sârbă, română
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor), TIMOC, Călin (autor) Die ersten archaologische ausgrabungen von Foeni, ort "Seliste" 59-73 germană
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Materials belonging to the culture Cruceni-Belegis discovered in the boundaries of the locality of Dragșina (Timiș County) 75-88 engleză
RADU, Adriana (autor) Cercetări arheologice de epoca bronzului și hallstattiene în împrejurimile localității Iam (județul Caraș-Severin) 89-106 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara și Gîrla Mare) de la Ostrovul Corbului (județul Mehedinți) 107-125 română
GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea limesului provinciei Moesia Inferior 127-142 română
BENEA, Doina (autor) Aurelius Goddes Magister Figlinarum Legionis XIII Geminar 143-149 română
CRÎNGUȘ, Mariana (autor), LALESCU, Iulian (autor), ȘTEFĂNESCU, Atalia (autor) The archaelogical investigations in the military vicus from Mehadia (2004) 151-157 engleză
BOZU, Ovidiu (autor), RANCU, Dacian (autor) Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
BOZU, Ovidiu (autor), NEMETH, Eduard (autor) Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pista" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
ȘTEFĂNESCU, Atalia (autor) Some observations on the oriental cults in the roman army in Dacia 211-218 engleză
FERARU, Remus (autor) Sărbători dionysiace în cetățile grecești din pontul stîng 219-234 română
TIMOC, Călin (autor) Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
BEJAN, Adrian (autor), PĂDUREAN, Ovidiu (autor) Prelucrarea osului și cornului în secolele IV-V d.Hr. În spațiul fostei dacii preromane. Tehnici de excuție a obiectelor din os și corn 247-260 română
DJORDJEVIC, Jelena (autor), DJORDJEVIC, Voislav (autor), RADICEVIC, Dejan (autor) New medieval archaelogical researches in the region of Pancevo 261-273 engleză
JANKOVIC, Djordie (autor), RADICEVIC, Dejan (autor) The stronghold from Dupljaja, a medieval archaeological discovery 275-285 engleză
RANCU, Dacian (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig 287-303 română
BOLDEA, Ligia (autor) Noi date asupra elitelor românești bănățene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) 307-322 română
ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
FENEȘAN, Costin (autor), RÎPĂ, Dan (autor) Diploma de înnobilare și blazon a unor români bănățeni pribegi (1667) 355-366 română
KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Măsurile de organizare a mineritului și metalurgiei bănățene la începutul stăpînirii habsburgice, cuprinse în decretul camerei aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administrației Banatului 367-396 română
FENEȘAN, Costin (autor) Uzinele de fier de la Luncani și Bocșa (1734-1749) 397-418 română
PETRUȘAN, Gheorghe (autor) Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848 419-426 română
CHERCIU, Dorel (autor) Protopopiatul ortodox Jebel. Structura organizatorică, date istorice și statistice (1865-1890). Aspecte canonice 427-441 română
ROȘU, Laurențiu (autor) Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
STIEGER, Simona (autor) Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
PÎRVU, Ion (autor), SANDU, Valentin (autor) Contribuții bănățene la sinteza cultural-națională românească (1896-1910) 481-493 română
DUMITRESCU, Angela (autor) Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
TOMONI, Dumitru (autor) Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
ARDELEAN, Radu (autor) Istorie în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comerțul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
TABAN, Mircea (autor) Conservatorism și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Carașova) 571-588 română
MIHĂILĂ, Marian (autor) Roșia montană sub incidența dreptului internațional public 589-594 română
ARALICA, Miograd (autor), UZELAC, Iovan (autor) Notă arheologică despre o biserică medievală din Vîrșeț 597-600 română
RANCU, Dacian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei piese de bronz descoperite la Șipotu Vechi 601-606 română
SĂCĂRIN, Caius (autor) O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
DRAȘOVEAN, Florin (autor) Expoziția internațională "Măști, Oameni, ritual" 611-613 română
SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) Arta prelucrării bronzului în Banat (mineniul al II-lea in.Chr.) - Expoziție internațională itinerantă - 615-616 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Arheologia Banatului. Cercetări româno-sîrbe. Conferință științifică. Reșița 27-29 octombrie 2005 617-619 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Glasnik Muzeja Banata 11/12 620-620 română
ȚEICU, Dumitru (autor) Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
DOBREI, Florin (autor) Dr. Ion Sîrbu (1865-1922) Istorie și preoție - Petrica Vasile 633-636 română