Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
BUCLEI, Toader Ion Băncilă - O viață închinată geologiei românești .3-14 română
BUCLEI, Toader Puțin de vorbă cu academicianul Ion Băncilă 15-17 română
CÎNDEA, Ionel Muzeul Brăilei - 120 de ani de existență - Documente 21-23 română
CÎNDEA, Ionel A fost Brăila cetate înainte de 1538? 25-38 română
PRICOP, Gnena Vasile Demetrescu-Brăila - Corespondență 39-179 română
DURBACĂ, Valentina D.P. Perpessicius - itinerar sentimental 181-185 română
DURBACĂ, Valentina D.P. Perpessicius - traducător și antolog 187-190 română
DEACU, Angelica Gheorghe N. Naum 191-217 română
COVALIU, Oana Prietenii istratiene 221-230 română
BĂLAN, Zamfir Panait Istrati și Romulus Cioflec în corespondență 231-235 română
SIMULESCU, Carmen Romulus Cioglec și Panait Istrati: mirajul călătoriei 237-241 română
CONDEI, Cecilia De la legenda scriitorului la realitatea scriiturii 243-249 română
TRAIKOV, Veselin Emigrația bulgară în România 253-259 română
TRIFAN, Adrian Cîteva aspecte privind relațiile comerciale romano-bulgare în anii treizeci 261-282 română
TRIFAN, Adrian Raporturile politice româno-bulgare în perioada interbelică 283-300 română
LASCU, Stoica Evreii din Brăila în lumina unui document comentat și adnotat, din anul 1915 301-314 română
MARTIAL Epigrame 317-346 română
SUVAC, Aurel Alexandru Odobescu și lieratura rusă 347-355 română
ADAM, Costică Specificitatea parazitară a cîtorva specii malofage (Mallophaga Nitzsch) cercetate 359-362 română
ONEA, Nicolae Rolul păsărilor acvatice în economia ecosistemelor acvatice 363-366 română
ONEA, Nicolae Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor naturale și a luncii Dunării 367-380 română
ONEA, Nicolae Ornitofauna din Insula Mică a Brăilei 381-386 română
ONEA, Nicolae Caracterizarea ecologică a Insulei Mici a Brăilei 387-413 română
ONEA, Nicolae Hidrologia și hidrografia Insulei Mici a Brăilei 415-430 română
ONEA, Nicolae Caracterizarea geografică și geologică a Insulei Mici a Brăilei 431-443 română
ONEA, Nicolae Caracterizarea climatologică a Insulei Mici a Brăilei 445-466 română
GEACU, Sorin, PARASCHIV, Florea Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română