Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave, 1972, Limbile slave apusene