Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
CIOCOIȚEI, Mihaela-Elena Memoria istoriei: Brăila la 1711 .9-11 română
MOCANU, Marian Premisele creării regimului de porto-franco la Brăila 13-36 română
TROHANI, George Cîteva date despre un antirevoluționar brăilean - Manolachi Baldoridi 37-53 română
TROHANI, George Scurtă istorie a unei moșii - Stăncuța Sud din județul Brăila 55-66 română
NĂSTASE, Marcela Județul Brăila în vara anului 1940 67-76 română
VIDIS GABRIELA, Alinta Teatrul "Maria Filotti". Primul dedeniu de activitate 77-87 română
BĂLAN, Zamfir Biroul de plasare de Panait Istrati - paternitatea manuscrisului 91-94 română
BĂLAN, Zamfir Pagini de istorie literară în presa brăileană 95-101 română
CONDEI, Cecilia La problematique de l'anaphore dans le discours litteraire istratien 103-107 franceză
VOICU, Amalia Între agonie și seninătate în scrierile lui Panait Istrati 109-120 română
MUNTEANU, Cristinel Eu nu cred nici în Iehova - Elogiu prin negație 121-123 română
MUNTEANU, Cristinel Mortua est! - O lectură din perspectivă biblică 125-129 română
MUNTEANU, Cristinel Ta twam asi - comentarii "religioase" 131-133 română
SUVAC, Aurel Unele aspecte ale traducerilor în limba rusă ale operelor lui Mihai Eminescu 135-143 română
ARHIP, Odette Fortuna labilis și ponce subtilis 145-150 română
POPOACĂ-GIURAN, Anca Nae Ionescu - Ghid spiritual al lui Mircea Eliade 151-160 română
POPA, Valentin Nae Ionescu din perspectiva lui Vasile Băncilă 161-170 română
POPA, Valentin Cazul Vasile Băncilă în filozofia românească 171-178 română
FOTACHE, Rodica Sensul culturii în viziunea lui Vasile Băncilă 179-200 română
ILIE, Elena Corespondență Vasile Băncilă - Gheorghe Marinescu. Pagini inedite 201-207 română
COȘEREANU, Ioana Corespondență Perpessicius - George Tutoveanu 209-213 română
COGĂLNICEANU, Maria Familia Steinhardt în documente de arhivă brăileană. O contribuție documentară la bibliografia scriitorului N. Steinhardt 215-229 română
RADU, Camelia Ion Băncilă - "Arc peste timpuri" 233-237 română
HARȚUCHE, Ana-Maria Gheorghe Gh. Naum. Note subiective 239-242 română
LASCU, Ioan Guillaume Apollinaire et le debit du modernism. La synthese de la tradition et de la modernite 243-252 franceză
SOARE, Carmen Monahismul feminin 253-276 română
SOARE, Ovidiu Comunitățile umane și dezvoltarea modelelor culturale 277-301 română
ENACHE, Emanuela-Laura Intervențiile de restaurare asupra icoanei "Sfîntul Ioan Botezătorul" 303-311 română
RUS, Valer Proiect managerial de dezvoltare a muzeului "Casa Mureșenilor" 313-334 română