Biharea, XLIX, 2022, Culegere de studii, materiale de etnografie și artă