Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ILIE, Elena Casa memorială "D.P. Perpessicius" - substanță istorică, memorie , valoare .9-23 română
LUPEȘ, Corneliu Muzeistica rebreniană amenințată de pericolul amputării 25-27 română
RĂZVAN, Radu Patrimoniu cultural: Complexul arhitectural Brebu. Muzeul Casa Domnească Brebu 29-38 română
BĂLAN, Zamfir Panait Istrati în corespondența lui Gheorghe Cristescu 41-53 română
CONDEI, Cecilia Identite/alterite au croisement de deux perspectives: interculturelle et textuelle (Panait Istrati) 55-66 franceză
JIPA, Camelia Vladimir Boantă - cel din urmă cavaler 67-78 română
POPOACĂ-GIURAN, Anca Nicăpetre - A mythical artist 79-86 engleză
IAVORSCHI, Gheorghe Date genealogice despre familia colonelului-poet Theodor Șerbănescu 87-127 română
AVRAMESCU, Valeriu Un brăilean de treabă din … Meglenia 129-167 română
RĂDULESCU, Mihai Un ilustru brăilean - Ștefan C. Hepites (1951-1922) 169-177 română
CLOȘCĂ, Gabriela In mermoriam: Liviu Mihăilescu ( 6 mai1935- 4 ianuarie 1996) 179-180 română
VOINESCU, Romeo Parcurs 181-222 română
CÎNDEA, Ionel Din documentele familiei Portocală 223-238 română
PORTOCALĂ, Mihai Pentru fiica mea Mona 239-250 română
MOȚOC, Radu "Ginta latină" premiul de la Montpellier 251-268 română
LUPEȘ, Corneliu Bucureștii Eminescului 269-278 română
MĂNESCU-HOREZU, Constantin Memoria unui ilustru european pe meleagurile plaiului Horezu 279-292 română
TELEANU, Eugenia Cezar Petrescu omul și scriitorul 293-308 română
PAPAZU, Monica Cronica vremurilor și a vieților - Universul Vioricăi Răduță 311-347 română
ILIE, Brîndușa Liviu Mihăilescu: Contribuții la cercetarea etnografică din zona Cîmpiei Brăilei 349-354 română
MIHĂILESCU, Liviu Contribuții la cunoașterea unor vechi forme de locuințe din Cîmpia Muntemiei și Dobrogea 355-377 română
DĂBĂRĂ, Doru Ceva despre monopolul asupra tiparului din țările Române (1508-1714) 381-396 română
CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin O construcție rectangulară, cu baza de piatră, descoperită la Măxineni, județul Brăila 397-402 română
MOCANU, Emil Evoluția regimului vamal de porto-franco la Brăila (1836-1883) 403-420 română
STOICA, Maria Armenii din Brăila în prima jumătate a secolului al XX-lea 421-463 română
Toader Buculei - Memorialist și publicist - date biobivblioografice - 467-473 română
BUCLEI, Toader Leonte Moldovan - înflăcărat luptător pentru realizarea idelului național 475-484 română
BUCLEI, Toader Tînărul "stăpînitor al aerului", Aurel Vlaicu , la Brăila 484-485 română
BUCLEI, Toader Nae Ionerscu "un Socrate al României" - repere bibliografice 486-492 română
BUCLEI, Toader 1912: Concert Enescu la Brăila 486-486 română
BUCLEI, Toader Anton Dumitriu - o viață închinată omului și adevărului 492-499 română
BUCLEI, Toader La mulți ani domnule Carandino 499-502 română
BUCLEI, Toader Constantin Atanasiu - bătrînul soldat poet 502-504 română
BUCLEI, Toader Georgeta Crainic - pictor și poet 505-506 română
BUCLEI, Toader Radu Perianu - un istoric al Cetății 506-507 română