Teatrul, nr. în TOM: 6, 1982


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Organizației Națiunilor Unite consacrate dezarmării 1–2 română
Cum învățăm... 3–7 română
SOLOMON, Dumitru (autor) Starea și dinamica dramaturgiei 8–10 română
POTÎNGĂ, Constantin (autor) Contribuții la îmbogățirea vieții spirituale a țării 10–12 română
GÁLFALVI, Zsólt (autor) Un teatru viu și eficient 12–13 română
PREDA, Stelian (autor) Dezideratul noii calități 14–15 română
CAZIMIR, Ștefan (autor) Cronica literaturii dramatice: „Zidarul” de Dan Tărchilă 16–18 română
KIVU, Dinu (autor) Un gest cultural 18–18 română
BOIANGIU, Magdalena (autor) Festivalul Național „Cîntarea României”. Zilele teatrului studențesc, Iași 19–20 română
NICULESCU, Ionuț (autor) Note: George Barițiu, 170 20–20 română
WALD, Henri (autor) Artă și adevăr (I) 21–24 română
Telex - „Teatrul” 24–24 română
MUNTEANU, Virgil (autor) Semnal: La nuntă 25–25 română
MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Politica” de Theodor Mănescu (Teatrul Foarte Mic) 27–30 română
ROBESCU, Marius (autor) Cronica dramatică: „Strigoi la Kitahama” de Kobo Abe (Teatrul de Comedie) 30–32 română
GEORGESCU, Alice (autor) Cronica dramatică: „Amintiri” de Aleksei Arbuzov (Teatrul „Bulandra”) 33–34 română
RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Efros Saga” de Iacob Gordin (Teatrul Evreiesc de Stat) 34–36 română
TUTUNGIU, Paul (autor) Cronica dramatică: „Fenomenele” de Grigori Gorin (Teatrul de Stat din Arad) 36–36 română
IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Macbeth” de Shakespeare (Teatrul Național din Cluj-Napoca) 37–38 română
KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Joc dublu” de Robert Thomas (Teatrul „Ion Vasilescu” din Giurgiu) 39–39 română
DIACONESCU, Sanda (autor) Cronica dramatică: „Ucenicul visător” de Cicerone Sbanțu, „Grădina fermecată” de Ileana Vulpescu după André Maurois (Teatrul Pentru Copii și Tineret din Iași) 40–40 română
KIVU, Dinu (autor) Cronica dramatică: „Hocus-pocus și-o găleată” de Aad E. Greidanus (Teatrul de Păpuși din Oradea) 41–41 română
BOIANGIU, Magdalena (autor) I.A.T.C. „I. L. Caragiale”: „Iona” de Marin Sorescu 42–43 română
BOIANGIU, Magdalena (autor) Institutul de Teatru „Szentgyörgy István” din Tîrgu Mureș: „Privești înapoi cu mînie” de John Osborne 43–43 română
MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Aimée Iacobescu 44–44 română
Telex - „Teatrul” 44–45 română
MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Nicolae Iliescu 45–45 română
GÎRNIȚĂ, Mihai (autor) Civilizație 46–46 română
GEORGESCU, Alice (autor) Revista revistelor „Plays and players” 46–46 română
TORNEA, Florin (autor) Marginalii la Goethe. 4. Spre Shakespeare 47–51 română
Expoziție la Teatrul „Bulandra”: Toma Caragiu văzut de Ion Miclea 52–53 română
CHIRIȚĂ, George (autor) Cîteva probleme ale avangardei teatrale 54–57 română
MARTIN, Alexandru (autor) O spectaculoasă întoarcere la realism 57–59 română
POPESCU, Dumitru Radu (autor) „Rezervația de pelicani” (dramă în trei acte) 60–83 română
RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica T.V.: „Așteptînd în prag” de Mircea Enescu 84–84 română
DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica teatrului radiofonic: Spectacolul istoriei. Istoria spectacolului 84–85 română
NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (iunie 1932) 85–85 română
NICULESCU, Ionuț (autor) Personajul istoric între document și ficțiune: Despot-Vodă 86–87 română
CORNIȘTEANU, Mircea (autor) Spectacole la Moscova și Erevan 88–89 română
TUTUNGIU, Paul (autor) O convorbire cu Trevor Griffiths 90–94 română
NICULESCU, Ionuț (autor) In memoriam: N. Neamtzu-Ottonel 95–95 română
SILVESTRU, Valentin (autor) Premiul acordat revistei „Teatrul” la Trienala cărților și periodicelor de teatru, Novi Sad, 1982 96–97 română