Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CONSTANDACHI, Alexandru Secretum secretorum și literatura rusă veche .9-18 română
ENACHE, Mihai Anabasis-ul lui Alexandru după victoria de la Issos 19-57 română
ARDELEANU, Constantin Călătoria de Dunăre a căpitanului James John Best (1839) 61-74 română
ARDELEANU, Constantin, CROITORU, Costin Varia memoria antiquitatis (II) Relatări ale unor calători străini despre vestigiile de la Bărgoși (Galați) 75-89 română
DEMERGIAN, Viorica Brăila, 14 noiembroe 1878 91-109 română
PORTOCALĂ, Radu Notes sur la fammille Pappoudoff 111-124 franceză
ȚURCANU, Ion Teritoriul dintre Prut și Nistru în evoluție istorică. Problema numelui Basarabia 127-168 română
TULUȘ, Arthur Ținutul Dunărea de Jos (1938-1940). Repere teritorial-demografice, fizico-geografice și administrativ-politice 169-183 română
STAN, Constantin Pagini basarabene și bucovinene în arhive brăilene (iunie 1940) - contribuții documentare - 185-209 română
DEMERGIAN, Viorica Primele zile în colonia de muncă Șchei, G.A.S. Iosif Clisici, județul Brăila 211-218 română
MOCANU, Emil Partidul Național-Țărănesc în lupta împotriva instaurării comunisamului în România. Studiu de caz: Participarea organizației județene Brîila a P.N.Ț. la alegerile parlamentare din anul 1946 (I) 219-242 română
POP, Ioan-Aurel Cum se învață limba, literatura și istoria în România și în Europa contemporană ? 245-253 română
GIURESCU, Dinu Despre coincidențe - regiuni de dezvoltare sau de destrămare 255-262 română
IONAȘCU, Anișoara Proprietățile și citoriile lui Miron Barnovschi 265-276 română
MARAVELA, Vlad Constatări cu privire la locuințele boierești din Cîmpia Munteniei în secolul al XVII-lea 277-303 română
STOICA, Maria Emilia Dumitrescu - Pictor și gravoe (Brăila, 31 iulie 1921 - Brăila, 22 septembrie 2005) 307-311 română
MOLDOVAN, Claudia Nicăpetre - Repere stilistice, teme, tehnici și materiale 313-337 română
DRĂGOI, Eugen O statistică bisericească a județului Brăila de acum aproape 140 de ani 331-340 română
DEMERGIAN, Viorica Biserici brăilene, victime ale totalitarismului 341-365 română
MARINESCU, Beatrice William Ewart Gladstone 369-426 română
AVRAMESCU, Valeriu Helmut Kulhanek 427-446 română
MOȚOC, Radu Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice la 100 ani de la apariție 447-511 română
ANGHEL, Dumitru Veșnicia cu patent - Vasile Datcu 513-520 română
BOBOC, Luciana, TOADER, Bogdan, TOADER, Săvică Inițiatorul și îndrumătorul nostru pe drumul devenirii ca farmacoistorici coloner dr. farm. Constantin Iugulescu (1924-2006) 521-525 română
CASIAN Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași 527-528 română
SPINEI, Victor Prof. dr. Ionel Cîndea, un reprezentant proeminent al medievisticii românești 528-532 română
CHIRIAC, Costel Profesorul univ. Dr. Ionel Cîndea "membru de onoare" al Institutului de Arheologie Iași 532-535 română
SÎRBU, Valeriu Ionel Cîndea - repere biografice 535-537 română
CÎNDEA, Ionel Profesorul Ionel Cîndea, membru de onoare al Istitutului de Arheologie din Iași - Cuvînt de răspuns 537-541 română