Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CREȚU, Nicolae Tradiție deschisă și modernitate substanțială .11-20 română
DIMISEANU, Gabriel Portret peste timp: D.P. Perpessicius 23-34 română
ZELETIN, D.C. 40 de ani de la moartea lui D.P. Perpesicius 35-46 română
STASINAKIS, Gheorghios Opera și gîndirea lui Nikos Kazantzakis 48-61 română
STASINAKIS, Gheorghios Panait Istrati (1884-1935) și Kikos Kazantzakis (1993-1957): PovestEa unei prietenii 61-65 română
BĂLAN, Zamfir Panait Istrati și Grecia 65-73 română
MAXUM, Mihai Eminescu în limba turcă 75-78 română
BĂLAN, Zamfir Panait Istrati despre Eminescu 78-87 română
CAZIMIR, Ștefan I.L. Caragealu - pedagog și geometru 89-98 română
LAZĂR, Elena Nikos Kazantzakis - 55 de ani de la moarte 99-106 română
COȘEREANU, Valentin Serbarea de la Putna - Un evenimemt incomod la granița imperiului austro-ungar 109-130 română
COȘEREANU, Valentin Părinții din părinți …despre originea bucovineană a familiei lui Eminescu 131-163 română
CHIFANE, Cristina Poezia lui Mihai Eminescu în spațiul anglofon 165-169 română
CHIRSANOV, Mihai Eminescu și Pușkin. O paralelă în context universal 171-177 română
CHIFANE, Liviu Viziunea asupra tratrului românesc în publicistica eminesciană 179-186 română
NOVAC, Marioara Arhitectura unei stări 187-189 română
CIOCOIȚEI, Mihaela-Elena Brăila la 1711 193-196 română
CONSTANTIN, Cristian Activități și rapoarte diplomatice cu privire la orașul și portul Brăila (1918-1940) 197-215 română
PORTOCALĂ, Radu Considerații asupra originii familiei și numelui Giuvara 217-229 română
PORTOCALĂ, Niculae Numele de Portocală 231-247 română
CÎNDEA, Ionel Brăila. O cofetărie în 1845 249-354 română
STOICA, Maria Corespondența din Grand. Secvențe din viața unui student la drept 255-260 română
PÎNTECAN, George Amintiri povestite de tatăl meu legat de strada Misitiilor din Brăila anului 1936 261-264 română
PÎNTECAN, George Tema romanului "Toate pînzele sus" a sctitorului Radu Tudoran s-a născut în Brăila după anul 1946 265-268 română
BRĂILEANU, Eduard Reclama cu conținut medical din presa brăileană interbelică "Are junghiuri maica-mare/și ne cere vindecare" 269-289 română
BĂLAN, Zamfir Panait istrati și Nicolae Iorga 291-299 română
ILIE, Elena Timpul - dimensiune a existenței și creației perpessiciene 301-307 română
COMAN, Viorel Fănuș Neagu - povestirile debutului 309-318 română
SCURTU, Ioan Brăila văzută de unii intelectuali români 319-324 română
COMAN, Viorel Caragiale - profet în țara lui 327-331 română
COMAN, Viorel Ultimul Caragiale " Titircă, Sotirescu et C-ie" - studiu de caz 333-339 română
CEIA, Valy Creație și valoare: Actualitatea vechimii 343-348 română
MĂNESCU-HOREZU, Constantin Atributele lui Dimnezeu în filosofia lui Hașdeu 349-357 română
MĂNESCU-HOREZU, Constantin Memoria vie a unui muzeograf vîlcean 359-367 română
MĂNESCU-HOREZU, Constantin Premisele politice și consecințele religioase ale luptei de la Posada 369-396 română
LUPEȘ, Corneliu Ne mai aduci aminte, doamnă…. 397-402 română
LASCU, Stoica Situația albanezilor în deceniul premergător obținerii independenței (1900-1906) în lumina presei editate de romanii balcanici 403-462 română
CROITORU, Costin Ion T. Dragomir (1923-2012). O viață dedicată arheologiei și muzeografiei 463-474 română
MOȚOC, Radu Sfințirea categralei episcopale "Sf. Impărați Constantin și Elena" din Bălți 475-493 română
PORTOCALĂ, Radu Dinamica dezmembrării 495-507 română
MARAVELA, Vlad Aspecte orientate din viața cotidiană a boierilor în a doua jumătate a secolului al XVII-lea 509-521 română
BADEA, Andreea-Mihaela Aspecte ale vieții culturale în Moldova și Țara Românească la sfîrșitul secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XVIII-lea. Premise ale umanismului românesc 523-534 română
LAZĂR, Elena Nikos Kazantzakis, raport către El Greco 537-538 română
BĂLAN, Zamfir Imago Mundi 539-541 română
MIRCEA, Alina-Ruxandra Max Herman Meyxy în expoziția retrospectivă Der Sturm-Centrul avangardei de la Muzeul von der Heydt din Wuppertal 543-549 română
BĂLAN, Bratu Dr. Colțoiu Petru - sărbătorit de confrații brăileni 551-553 română
GOCI, Aureliu Rigoarea exegezei și amplitudinea universului imaginar - Fănuș Neagu - Povestirile magice 555-558 română
STOICA, Maria Brăila puțin cunoscută 559-568 română
CROITORU, Costin Răspuns unui pretins recenzent 569-578 română