Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COȘEREANU, Valentin Eminescu - teoretizările gazetarului .9-22 română
REDINCIUC, Nicoleta Panait Istrati și ideea de prietenie 23-31 română
VOICU, Amalia Călătorie pană la capătul omenescului (P. Istrati-L.F. Celine) 33-47 română
FEEDOSSIEV, Serghei Panait Istrati et la maison d'edition sovietique de l'Leningrad "Vremia" 49-54 franceză
BĂLAN, Zamfir Dialoguri interculturale: Panait Istrate - A.M. de Jong 55-57 română
DE JONG, M.A. Oameni și peisaje din România 59-63 română
TEILLIER, Sebastian Kyra Kyralina - un drum spre România 65-68 română
BĂLAN, Zamfir Mihail Sebastian, despre teatru și dramaturgie 69-77 română
CRĂCIUN, Camelia Ctiza intelectualului evreu în perioada interbelică reflectată în opera lui Ury Benador 79-98 română
RÎPEANU, Valeriu Perpessicius în arhiva radiodifuziunii române 99-112 română
POPA, Valentin Mircea Eliade și antisemitismul românesc 113-132 română
ZUB, Alexandru Dimitrie Cantemir - periplu istoriografic 135-142 română
MOȚOC, Radu Epopea înalțării statuii lui Miron Costin din Iași (Miron Costin și V.A. Urechia) (I) 143-160 română
LASCU, Stoica Mărturii contemporane privind încheierea păcii de la București (28 iulie/10 august 1913) 161-203 română
PORTOCALĂ, Radu Citim în "Reforma" 207-214 română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Trei matrice sigilare care au aparținut poliției orașului Brăila (1867-1872) 215-222 română
STOICA, Maria Cartierul "Radu Portocală" 223-224 română
MOCANU, Emil Partidul Național-Țărănesc în lupta împotriva instaurării comunisamului în România. Studiu de caz: Participarea organizației județene Brîila a P.N.Ț. la alegerile parlamentare din anul 1946 (II) 225-251 română
PÎNTECAN, George Scrisoare din Suedia 253-254 română
CÎNDEA, Ionel Medaliile "Colegiului Național Nicolae Bălcescu - 150 de ani" și Acad. Ștefan Bălan - centenarul nașterii" 257-260 română
BĂLAN, Florin, RĂDULESCU, Florin Academicianul Ștefan Bălan (1913-1991) o personalitate remarcabilă a orașului Brăila, 100 de ani de la naștere 261-272 română
MĂNESCU-HUREZI, Constantin Elemene de drept canonic în manualul lui Donici de la 1814 275-289 română
MĂNESCU-HUREZI, Constantin Legiuirea Caragea (1818) și importanța ei pentru dreptul românesc 291-300 română
RÎPEANU, Valeriu Georgeta Filitti: editoare eminentă a lui Mihail Kogălniceanu, N.Iorga, Victor Slăvescu, I.C. Filitti… și nu numai 303-307 română
CEIA, Valy Rigoare și libertate semantică. Niveluri de semnificație ale verbului latinesc sentire 311-320 română
BADEA, Andreea-Mihaela Estetica viciului în Satyricon și Craii de Curtea-Veche 321-353 română
MĂNESCU-HUREZI, Constantin Elemente de toponimie în opera lui Hasdeu 355-359 română
DRĂGOI, Eugen Pedagogul Ștefan Bîrsănescu: de la seminarul Sf. Apostol Andrei din Galați, la "Nemuritorii" Academiei Române 361-373 română
BRĂILEANU, Eduard Reclama și frumusețea în presa brăileană interbelică 375-396 română