Cumidava, XX, 1996

  • Anul publicației: 1996
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Editura: Muzeul Județean Brașov
  • Localitatea: Brașov
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cumidava


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
COSTEA, Florea (autor) , DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) , FRĂTEAN, Ioan (autor) Sondajul de salvare la Beclean, jud. Brașov (1987) 5-16 Română
SZEKELY, Zsolt (autor) Așezarea din epoca bronzului târziu de la Lemnia, jud. Covasna 17-25 Română
BĂLOS, Angelica (autor) , COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (Hallstatt) (1995) 27-40 Română
BĂLOS, Angelica (autor) , COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Racoș-Piatra Detunată (epoca dacică) (1995) 41-64 Română
SZEKELY, Zoltan (autor) O descoperire dacică în Pasul Oituz 65-69 Română
COSTEA, Florea (autor) Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
MITRAN, Gheorghe (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Date istorice privind prima farmacie orășănească, Studiu asupra picturii murale și evoluției arhitecturale 87-104 Română
LAMBESCU, Gabriel (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Aspecte privind evoluția arhitecturală a ansamblului de arhitectură medievală, Piața Sfatului nr. 15-16 105-131 Română
NEGULICI, Dorina (autor) Știri documentare privind păstoritul transhumant la sud și est de Carpați 133-139 Română
SALVAN, Florin (autor) Numărul și componența națională a populației din Țara Bârsei în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 141-167 Română
COȚA, Antoaneta (autor) , NEGULICI, Dorina (autor) O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
RADU, Măriuca (autor) Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
BUTA, Sanda Maria (autor) Un document inedit din arhiva Mureșenilor 201-219 Română
SPÂNU, Margareta Susana (autor) Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
VLAD, Ioan (autor) Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
COȚA, Antoaneta (autor) Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
DRĂGHICI, Ligia (autor) Evanghelia cu învățătură 261-275 Română
DRĂGHICI, Ligia (autor) Diploma de înnobilare - 1626 - Alba Iulia 277-282 Română
CERNEA, Elena (autor) Lucrări de eradicare a atacului de ciuperci xilofage la biserica evanghelică C.A. din satul Dacia, comuna Jibert, județul Brașov 283-320 Română
BUNACIU, Lucia (autor) "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Negru Vodă- Întemeietor de țară 329-331 Română
RADU, Măriuca (autor) Julius Teutsch- Colecționar de hartă veche 333-335 Română
DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Marele centru cerarnic roman de la Micăsasa (îndeletniciri, artă, credințe) 337-338 Română
COSTEA, Florea (autor) Vasile Ursachi, Zargidava, Cetatea dacică de la Brad RECENZII 339-340 Română
ANGVSTIA, I (1996), Editura Carpatica, Sfântu-Gheorghe - Cluj-Napoca, 1996 RECENZII 341-342 Română
COSTEA, Florea (autor) Valeriu Sârbu, Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor, Editura Porto-Franco, Galați, 1993 RECENZII 343-344 Română
RADU, Măriuca (autor) Tibor Szathmary, Cartographica Hungarica, V, Tatabanya, 1992. RECENZII 345-346 Română