Cumidava, XVIII, 2005

  • Anul publicației: 2005
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Brașov
  • Editura: Muzeul Județean de Istorie Brașov
  • Localitatea: Brașov
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cumidava


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
STĂNESCU, Alexandru (autor) Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană 11-22 Română
BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Locuințe medievale la Suceava 23-34 Română
DRAGNE, Aurel (autor) Vestigii ale trecutului mănăstiresc În Țara Făgărașului 35-46 Română
COSTEA, Florea (autor) Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Brașov 92-93 Română
MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul, din patrimoniul Bisericii Sf. Nicolae din Șchei - Brașov 94-101 Română
COZMA, Aurelia (autor) Viața cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel van Brukenthal (1721-1803) 102-106 Română
FLEȘERU, Anca (autor) Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
FRÂNCU, Raluca (autor) Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 Română
CIOBANU, Doina (autor) Sarea În viața cotidiană 122-129 Română
PORȚEANU, Alexandru (autor) Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
ȘTIRBĂȚ, Gh A (autor) Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 Română
VLAD, Ioan (autor) Ioan Hășfălean, muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 Română
NEGULICI, Dorina (autor) Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
VOICA, Istrate (autor) Medalii papale În colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 Română
ANDRON, Ioan-George (autor) Industria casnică textilă În Șcheii Brașovului 183-199 Română
POPICA, Radu (autor) Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
CERNEA, Elena (autor) Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
BĂRBULESCU, Țuțu (autor) Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare, conservare 221-223 Română
DRĂGHICI, Ligia (autor) Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
GHEORGHE, Simona Violeta (autor) Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
IACOBEANU, George (autor) Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
MOȚEI, Mary Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
CERNEA, Elena (autor) , COȘULEȚ, Stelian D (autor) , NEGULICI, Dorina (autor) Activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov În perioada 2003-2005 255-281 Română