Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Dr., LAZĂR, Ginel (autor) Ipostaze ale identităților și alterităților etnice și politice din Balcani în timpul stăpânirii bizantine (1018-1185) / Aspects of the ethnic and political identities and othernesses in the Balkans during the Byzantine domination (1018-1185) 7-27 română
Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
Dr., GÂSCĂ, Roxana (autor) Instituții, demnitari și documente cu caracter religios în Islamul otoman / Institutions, dignitaries and religious documents in ottoman Islam 37-43 română
DIEACONU, Daniel (autor) Panduri, arnăuți, haiduci și tâlhari la 1821 / Pandours, arnaouts and hajduks in 1821 45-58 română
FLOREA ȘTEFAN, Mihai (autor) Planul Borroczyn. Scurt istoric / The Borroczyn plan. A short history 59-74 română
MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855 75-84 română
TĂTARU, Cristiana (autor) Medalia din aur emisă cu ocazia jubileului de 25 de ani de domnie a regelui Carol I / The gold medal for the 25th jubilee of the reign of Charles I 85-93 română
MIRCEA IONELA, Simona (autor) Aniversări în memoria lui Avram Iancu / Anniversaries in memory of Avram Iancu 95-114 română
TROHANI, George (autor) Ilie Ighel-Deleanu (1870-1938) și al său dicționar de rime. O carte rară / Ilie Ighel-Deleano (1870-1938) et son dictionnaire de rimes. Un livre rare 115- română
NARCIȘ DORIN, Ion (autor) Casa inginerului Nicolae Cerkez din București. Povestea unei reședințe dispărute și a celor care au locuit-o / The house of engineer Nicolae Cerkez in Bucharest 125-173 română
MĂLĂNICIOIU, Raluca (autor) Un serviciu de ceai tête-à-téte, din porțelan, marcat Meissen, aflat în patrimoniul M.N.I.R. / The tête- à -tête tea set, made out of porcelain, marked Meissen, found in the M.N.I.R patrimony 175-193 română
ILIE, Cornel (autor) Asasinatul de la Sarajevo. Un raport official / The Sarajevo assassination. An official report 195-200 română
MOROZAN, Oxana (autor) Vizitele familiei regale române în Rusia la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea și vizita de răspuns a împăratului Nicolae al II-lea la Constanța în anul 1914 / The visits of the romanian royal family in Russia 201-214 română
MOROZAN, V (autor) Societatea basarabeană și presa locală în vara anului 1914. Sentimentul apropiatei catastrophe / The bessarabian society and the local press in 1914. The prediction of the up-coming catastrophe 215-222 română
istoric, CONSTANTINESCU, Șerban (autor), muzeograf, DRĂGOIESCU, Valentin-Ionuț (autor) Impresii din campania 1916-1920, aparținând sergentului Mihăilescu I. Ștefan din cadrul diviziei a 15-a Constanța / impressions from the 1916-1920 military campaign of sergeant Mihăilescu I. Ștefan from the 15th division Constanta 223-228 română
cercetător, MANDACHE, Diana (autor) Regele Mihai școlar / King Michael in school 229-244 română
referent, TUHAȘU, Manuela (autor) Modul de viață al intelectualității române din interbelic. Studiu de caz – Jurnalele / The lifestyle of romanian intellectuals during the interwar period. Case study – Journals 245-251 română
muzeograf, PETCU, Nicoleta (autor) Principesa Ileana a României și Părintele Arsenie Boca / Princess Ileana of Romania and Father Arsenie Boca 253-268 română
istoric, ȘCHEAU, Maria-Sofia (autor) Atitudinea ziaristului român Stelian Popescu și a ziarului Universul față de “problema evreiască” în perioada 1936-1944 / The attitude of romanian journalist Stelian Popescu 269-295 română
Prof. Dr., NICĂ, Remus (autor) Partidele și războiul. Poziția Partidului Național Liberal, Partidul National Țarănesc, Partidul Comunist Român față de războiul din Est ( iunie 1941- aprilie 1943) / The parties and the war. 297-308 română
istoric, LAZĂR, Monica (autor) Aspecte din legislația socială adoptată de guvernul condus de Constantin Sănătescu (23 august - 6 decembrie 1944) / Aspects from the social legislation adopted by the government led by Constantin Sănătescu (23 August – 6 December 1944) 309-319 română
muzeograf, GEORGESCU, Florin (autor) Inedite mărturii de arhivă privind reprimarea politică a presei românești la începutul anului 1946 / Unedited archival evidences on the political repression of the romanian press at the beginning of the year 1946 321-331 română
PENCIU, Marina (autor) Drumul României către NATO:Percepția candidaturii românești în presa Euro-Atlantică / Romania’s road to NATO: The perception of the romanian candidacy in the Euro -Atlantic press 333-340 română
istoric, OPRIȘ, Ioan (autor) Muzeul Național Cotroceni - Între muzeografia interpretativă și cea constructivistă / The Cotroceni National Museum – Between interpretative and constructivist museography 341-350 română
istoric, GHIȘA, Alexandru (autor) „Dezghețul” lui N. Hrușciov și problema Basarabiei / Hrusciov’s de-Stalinization and the issue of Bessarabia 351-354 română