Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GHIMPU, Vlad (autor) Les relations entre les roumains et les russes kiéviens aux IXème et Xème siècles 3-15 franceză
OȚA, Silviu (autor) Populații atestate în Banat în secolele IX-XII surse istorice și problemele arheologice / Populations attestées dans le banat aux IX-XII siècles sources historiques et problèmes archéologiques 17-38 română
LAZĂR, Ginel (autor), MURAT, Aurelia-Elena (autor) Relations féodales et alliances militaires dans l’empire des Asénides du point de vue de la Religion (1207-1241) 39-53 franceză
ANTON MANEA, Cristina (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Aspecte ale relațiilor în familiile unor boieri și negustori din Orașul de Floci în secolele XVII - XVIII / Des aspects concernant les relations dans les familles de quelques boyards et négociants de Orașul de Floci aux XVIIème - XVIIIème siècles 55-67 română
NĂSTUREL, Petre (autor), RĂDULESCU SORIN, Mihai (autor) Spătarul Dimitrie Ramadan și familia sa: Contribuții privind un boier cărturar trecut cu vederea / Le spathaire Dimitrios Ramadanis et sa famille. contributions concernant un boyard lettré ignoré 69-77 română
STOIA, Marian (autor) „Imaginea celuilalt” în variantă Est-europeană: Călătorii ruși și spațiul românesc până la 1848 / „L’image de l’autre” – en variante est-européenne. les voyageurs russes et l’espace roumain jusqu’à 1848 79-89 română
OPASCHI, Cătălina (autor) L’escarpin en satin les lettres de la comtesse Elisabeta van Souchtelen 91-116 franceză
PÂRVAN, Katiușa (autor) La présence de la Roumanie aux expositions universelles de Paris – Le témoignage des médailles 117-140 franceză
NEGUȚU, Mariana (autor) La participation de la Roumanie a l’exposition universelle de Paris. 1900 141-151 franceză
TROHANI, George (autor) Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique - 153-178 franceză
ILIE, Cornel (autor) La scène Bucarestoise au début du XXème siècle. 1901-1911. Histoire et image 179-183 franceză
PUNGĂ, Doina (autor) Few historic, stylistic and technical guide marks of some romanian artists’s presence in the XIXth century in Italy 185-200 engleză
IONIȚĂ, Maria (autor) The prisoner camps from the occupied Bucharest and the National Orthodox Society of The Romanian Women 201-208 engleză
IONIȚĂ, Maria (autor) Problema voluntarilor români din Austro-Ungaria și publicația “România Mare” (1917) / Le problème roumains de volontiers d’autrichehongrie et la publication “România Mare” (La Grande Roumanie) 209-214 română
TROHANI, George (autor) Relațiile dintre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, celelalte fiice Delavrancea și ziaristul Timoleon Pisani / Les relations entre Barbu Delavrancea, Cella Delavrancea, les autres filles Delavrancea et le journaliste Timoleon Pisani 215-233 română
PETRESCU, Niculae (autor) The 1926 local elections in Călărași 235-243 engleză
CERNATONI, Alexandre (autor) Sur la paix dans la conception de Nicolas Titulesco 245-255 franceză
TOMESCU, Dorina (autor) Le dernier voyage du roi Ferdinand sur le Danube 257-262 franceză
PÂRVAN, Katiușa (autor), VIȚELARU, Alexandru Bogdan (autor) Quelques médailles et un sceau aux sujet maçonique 263-268 franceză
ILIE, Oana (autor) 23rd of August – National day of Communist Romania 269-280 engleză
VELICU, Raluca (autor) O prefață a epocii comuniste. 23 august 1944 - 30 decembrie 1947 / Une préface à l’époque communiste. 23 Août 1944 – 30 Décembre 1947 281-298 română
VERZEA MIHAELA, Cristina (autor) Criza din Comisia de Stat a Planificării / The crisis from the State Commission of Planning 299-313 română
LANCUZOV, Mihai (autor) Un proiect comunist de redresare economică și poziția partidelor istorice / Un projet communiste de redressement économique et la position des partis historiques 315-323 română
KONIG, Nicoleta (autor) Lupta pentru putere în cadrul P.M.R. - 1952 / The fight for power in the Romanian Working Party - 1952 323-330 română
MOLDOVEANU, Katia (autor) Calea Griviței. Perspectives considering its value as cultural resource 331-342 engleză
OPRIȘ, Ioan (autor) Geneza Comisiei Naționale de Arheologie / La genèse de la Commission Nationale D’Archéologie 343-348 română
GEORGESCU, Florin (autor) Historical and Archaeological Temporary Exhibitions organized by Romanian Regional Museums and their relationships with local communities 349-359 engleză
OLARIU, Cristina-Dumitra (autor) Protection from light damage 359-364 engleză