Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 7-10 română
MOGOȘANU, Florea (autor) Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin I. Istorie veche şi arheologie 13-23 română
LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia culturii Vinca în Banat I. Istorie veche şi arheologie 25-57 română
ROMAN, Petre (autor) Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană I. Istorie veche şi arheologie 57-77 română
IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 79-84 română
GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 I. Istorie veche şi arheologie 85-96 română
GUDEA, Nicolae (autor) Sondajul arheologic de la Teregova (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi arheologie 97-101 română
RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praetorium (Mehadia) I. Istorie veche şi arheologie 103-114 română
ISAC, Dan (autor), STRATAN, Ion (autor) Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj I. Istorie veche şi arheologie 117-129 română
BEJAN, Adrian (autor) Complexul ceramic de la Lenauheim (jud. Timiș) I. Istorie veche şi arheologie 131-137 română
MATEI, Ștefan (autor), UZUM, Ilie (autor) Cetatea de la Pescari II. Istorie medie 141-156 română
FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al XVI-lea II. Istorie medie 157-163 română
FENEȘAN, Costin (autor) Informații documentare privind răscoala populară bănățeană de la 1737-1739 II. Istorie medie 165-185 română
WOLLMANN, Volker (autor) Hărți privind exploatările miniere de la Dognecea în a doua jumătate al sec. al XVIII-lea II. Istorie medie 187-198 română
KAROLYI, Dionisie (autor) Contribuții la istoria construcțiilor de căi ferate în Banat (1856-1914) III. Istorie modernă şi contemporană 201-217 română
DAN, Mihail (autor), UZUM, Ilie (autor) Din corespondența generalului Traian Doda cu Vincențiu Babeș III. Istorie modernă şi contemporană 219-224 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Pavel Rotariu privind ziarul "Luminătorul" (1880-1894) III. Istorie modernă şi contemporană 235-249 română
CORDOȘ, Nicolae (autor) Consfătuirea confidențială a Partidului Național Român la Timișoara (1901) III. Istorie modernă şi contemporană 251-261 română
ZABERCA, Vasile (autor) Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) III. Istorie modernă şi contemporană 263-267 română
BATHORY, Ludovic (autor) Evoluția industriei miniere din Banat între anii 1919-1929 III. Istorie modernă şi contemporană 269-287 română
ȘERBAN, Ion (autor) Acțiuni revendicative ale clasei muncitoare din Banat în anii dictaturii regale (1938-1940) III. Istorie modernă şi contemporană 289-298 română
BRĂTESCU, Constantin (autor) Rolul forțelor democratice conduse de P.C.R. În înfăpuirea reformei agrare din 1945 pe domeniile societății U.D.R. III. Istorie modernă şi contemporană 299-307 română
MATEI, Ștefan (autor) Cîteva considerații privind arhitectura romanică în Banat IV. Istoria culturii şi artelor 311-319 română
RADOSAV, Doru (autor) Un tratat necunoscut al lui Gabriel Ivul IV. Istoria culturii şi artelor 321-324 română
GRECU, Doina (autor) Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea IV. Istoria culturii şi artelor 325-343 română
BOCȘAN, Nicolae (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Aspecte ale luptei culturale și politice a românilor bănățeni în prima jumătate a secolului al XIX-lea IV. Istoria culturii şi artelor 345-362 română
BOCȘAN, Nicolae (autor) Polemica lui Damaschin Bojincă și Eftimie Murgu cu Sava Tojoly IV. Istoria culturii şi artelor 363-382 română
PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. V. Repertorii arheologice şi bibliografii 385-393 română
PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
DRAGOMIR, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 403-416 română
IONIȚĂ, Ion (autor) Nume topice din Reșița V. Repertorii arheologice şi bibliografii 417-421 română
PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 423-443 română
DELEANU, Mihai (autor) Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 445-456 română
Acad. C. Daicoviciu V. Repertorii arheologice şi bibliografii 457-461 română