Acta Musei Maramorosiensis, III, 2005


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis - Notă asupra ediției .9-9 română
SOFONEA LIVIU, Alexandru (autor) Datina - Măiastră vlagă! Popor >>> Populație! 15-24 română
GODEA, Ioan (autor) Arhitectura în epoca neolitică 25-43 română
DĂNCUȘ, Ioana (autor) Un monument excepțional de arhitectură - Biserica din Cuhea (Bogdan Voda) 45-54 română
FIRESCU, Violeta (autor) Ceramica de Horezu - Analiza ergonomică a activității de ornare a vasului ceramic 55-60 română
CIOCAN, Janeta (autor) Ceramică cu decorul în relief în colecțiile Muzeului Etnografic din Baia Mare 61-65 română
CSISZAR, Isabela (autor) Casa - Spațiu sacru la romsanii și maghiarii din Maramureș 67-72 română
DUTRON, Pierre (autor) Un nouveau masque et costume au musee. Le costume et masque de Brondos (se prononce brondoche) 73-77 franceză
DUTRON, Pierre (autor) Les masques dans les carnavals de Belgique 77-80 franceză
ROȘCA, Simona (autor) Reprezentarea diavolului în iconografia creștină românească 81-88 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douîsprezece zile în cultura populară a zonelor folclorice din județul administrativ Maramureș 89-96 română
RĂCHIȘAN, Delia (autor) Povestea lu'Ignat. Vasilica. Text și context 97-108 română
LĂȚEA, Felicia (autor) Colindatul la români și slavi 109-110 română
THIRA, Viorel (autor) Chipul lui Isus Hristos în colinde 111-118 română
SUIOGAN, Delia (autor) Orația mare - structuri simbolice 119-130 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Strînsul nepoatelor în contextul obiceiurilor de familie din Maramureșului istoric 131-136 română
FAICIUC, Elisabeta (autor) Monografiile sătești, zonale și tematice - surse documentare pentru lucrările lingvistice de interes național 137-140 română
ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Despre lecția inegalabilă a terenului (file dintr-un jurnal contemporan de teren) 141-146 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Scriitori și savanți maghiari despre etniile din Maramureș (II) 147-173 română
CORNIȚĂ, Constantin (autor) Reflecții privitoare la semnificațiile contemporane ale culturii populare maramureșene în tiparul etnografic și antropologic românesc 177-178 română
DUMITRESCU, Liviu (autor), HELEREA, Elena (autor), SALCĂ, Horea (autor), SOFONEA LIVIU, Alexandru (autor) Instalații care au funcționat cu cu specifice eficiențe tehnice & sociale în "trecute timpuri" în sisteme de fortificații drontaliere 179-203 română
SOFONEA LIVIU, Alexandru (autor), SOFONEA, Victor (autor) Un proiect ideatic/cogitatumi util persoanelor și instituțiilor sociale care vor să organizeze un museum tehnicum vivum brașoveniensis 205-244 română
FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Mitul românesc al "cățelului (țîncul( pămîntului" și problema existenței în timpurile istorice, a marmotei în Carpați 245-255 română
SUIOGAN, Delia (autor) Jocul, sărbătoarea - între natură și cultură 257-264 română
VASILIU-SCRABA, Isabela (autor) Mircea Vulcănescu - Aspecte fenomenologice ale filosofiei populare românești 265-268 română
VASILIU-SCRABA, Isabela (autor) Mircea Vulcănescu și valorificarea filosofică a etosul traditional românesc 269-274 română
IVANCIUC, Teofil (autor) Descoperiri arheologice inedite în Țara Maramureșului 277-284 română
ȚELMAN, Ion (autor) Aducerea coloniștilor germani în Maramureș 285-288 română
TODINCĂ, Gheorghe (autor) Anul 1919. Intrarea armatelor romane în Maramureș 289-292 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Vîlceanul Nicu Angelescu intelecvtual de prestigiu, profesor la liceul "Deagoș Voda" din Sighetul Marmației 293-300 română
BOTOȘ, Ion (autor) Un neam nobil din dreapta Tisei 301-312 română
PRALEA, Alin (autor) Imagini social-culturale ale Sighetului interbelic reflectate în periodicul "Graiul Maramureșului" 313-318 română
VANCEA, Ioan (autor) Mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea - demn urmaș al corifeilor școlii ardelene 319-328 română
POP, Gheorghe (autor) Demn urmaș al marilor ierarhi ai bisericii romane unite, greco-catolică și al corifeilor școlii ardelene - Episcopul Alexandru Rusu - 120 de ani de la naștere - 329-334 română
GHERGHEȘ, Ilie (autor) Rapoartele preoților greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităților armatei roșii în Maramureș și asupra "regimului Odiviciuc" 335-356 română
BERES, Iosif (autor) Specii rare, periclitate sau accidentale din fauna de vertebrate a Maramureșului 359-364 română
FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Retrospective și perspective în reconstrucția ecologică atat de necesdară României 365-372 română
CHIȘ, Timur (autor), CIOBAN, Horațiu (autor) Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
BERES, Marta (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din "Țara Maramureșului" (IV) 377-381 română
CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Liliacul de apă (Myotis daubentoni Kuhl 1819), specie prezentă în Maramureș 383- română