Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXXI, 1994