Acta Musei Maramorosiensis, V, 2006


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Acta Musei Maramorosiensis V - Mergem înainte I. Etnologie - Etnografie - Folclor 7-7 română
SUIOGAN, Delia (autor) Sisteme de semnificare în mediile tradiționale I. Etnologie - Etnografie - Folclor 14-24 română
PALLY, Filofteia (autor) Despre cultură. De la identitate culturală la multiculturalitate I. Etnologie - Etnografie - Folclor 25-30 română
ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Inconfundabilul Maramureș (file de jurnal) I. Etnologie - Etnografie - Folclor 31-36 română
SOFONEA, Liviu (autor) Datină! Datină! Însuflețitoare datină! I. Etnologie - Etnografie - Folclor 37-48 română
DUTRON, Pierre (autor) La vitesse du changement economique et nos traditions? I. Etnologie - Etnografie - Folclor 49-51 franceză
MAIER RADU, Octavian (autor) Arhitectura țărănească din Transilvania - unitate și continuitate I. Etnologie - Etnografie - Folclor 52-55 română
DECA, Eugen (autor) Monumente de arhitectură și artă religioasă, strămutate și restaurate în Muzeul Satului Vâlcean I. Etnologie - Etnografie - Folclor 56-65 română
DUMITRESCU, Ionuț (autor) Caracteristici ale locuinței din zona etnografică Vîlcea I. Etnologie - Etnografie - Folclor 66-73 română
MAIER RADU, Octavian (autor) La reconstruction des moulins antiques de la Roumanie I. Etnologie - Etnografie - Folclor 74-80 franceză
RUSU, Livia (autor) Catrința - element al portului popular străvechi I. Etnologie - Etnografie - Folclor 81-88 română
HODOR, Nicolae (autor) , HOTEA, Mihai (autor) Portul popular din Maramureș. Situația localității Bîrsana I. Etnologie - Etnografie - Folclor 89-97 română
POPA, Elena (autor) Motive animaliere în compoziția decorativă a ștergarelor nord-dobrogene I. Etnologie - Etnografie - Folclor 98-105 română
CIOCAN, Janeta (autor) Ploști ceramice confecționate la Baia Mare în colecțiile Muzeului de Etnografie I. Etnologie - Etnografie - Folclor 106-109 română
RUSAN, Dumitru (autor) Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei I. Etnologie - Etnografie - Folclor 110-123 română
BÎLE ALEXA, Gavril (autor) Cîteva considerații privind practicile empirice în tratarea bolilor de animale (despre vindecătorii de animale) I. Etnologie - Etnografie - Folclor 124-126 română
THIRA, Viorel (autor) Maica Domnului în colinde I. Etnologie - Etnografie - Folclor 127-135 română
ȘTEF, Dorin (autor) Întoarcerea la obîrșii I. Etnologie - Etnografie - Folclor 136-142 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice I. Etnologie - Etnografie - Folclor 143-147 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Casa în obiceiurile, datinile și credințele din Țara Maramureșului - contribuții - I. Etnologie - Etnografie - Folclor 148-155 română
POP, Laura (autor) Tehnică și magie în ocupațiile casnice tradiționale românești I. Etnologie - Etnografie - Folclor 156-162 română
BOROICA, Ioan (autor) O culegere de folclor din Maramureș de la jumatatea secolului al XIX-lea I. Etnologie - Etnografie - Folclor 163-186 română
KACSO, Carol (autor) Date arheologice și istorice cu privire la Maramureș și Sighetu Marmației II. Istorie. Istoria culturii. 188-195 română
PETROVAI, Ion (autor) Privire generală asupra presei din Țara Maramureșului pînă la Diktat-ul de la Viena II. Istorie. Istoria culturii. 196-205 română
TOMOIAGĂ, Dorina (autor) Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română II. Istorie. Istoria culturii. 206-216 română
BOTOȘ, Ion (autor) Apșa de Mijloc - străveche localitate românescă la 600 de ani de atestare documentară II. Istorie. Istoria culturii. 217-226 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Evreii din Maramureș - Istorie și destin 10 Octombrie - Ziua Holocaustului II. Istorie. Istoria culturii. 227-234 română
MUNTEANU, Dan (autor) In memoriam : Alexandru Filipașcu (1937-2006) III. Personalităţi 236-245 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu Dăncuș - contribuții biografice III. Personalităţi 246-259 română
DĂIANU, Ilie (autor) Personalități maramureșene - Petre Cupcea III. Personalităţi 260-263 română
BOROICA, Ioan (autor) Două destine literare retezate: poetul Simion Botizan și memorialistul Artemiu Anderco III. Personalităţi 264-278 română
FURNICĂ, Elena (autor) Un "Nobil de Vișeu" printre noi III. Personalităţi 279-290 română
PETROVAI, Ion (autor) Folcloristul și scriitorul Oleksa Bevka, exponent al slavilor din Maramureș III. Personalităţi 291-297 română
BILȚIU, Pamfil (autor) Mihai Pop - personalitate marcantă a folcloristicii românești și internaționale III. Personalităţi 298-304 română
PETROVAI, Ion (autor) Gheorghe Dăncuș (1906-1961) - gazetar, istoric literar și muzeograf III. Personalităţi 305-309 română
BOTOȘ, Ion (autor) Un neam nobil din dreapta Tisei III. Personalităţi 310-321 română
POPOIU, Paula (autor) Muzeul național al Satului "Dimitrie Gusti". Direcții de dezvoltare pentru următorul deceniu (2005-2015) ( proiect managerial) IV. Muzeologie 324-368 română
POP, Gheorghe (autor) Casa muzeu din Roșiori - locație de valoros potrimoniu național IV. Muzeologie 369-374 română
DĂNCUȘ, Ioana (autor) , DĂNCUȘ, Mihai (autor) , TODINCA, Gheorghe (autor) Casa muzeu Mihalyi de Apșa în Pantheonul neamului românesc IV. Muzeologie 375-400 română
BOAR, Nicolae (autor) , BOAR, Silvia (autor) Arta plastică și turismul cultural sighetean V. Varia 402-407 română
TITOV, Iuliana (autor) Promovarea instituției muzeale din perspectiva mijloacelor de comunicare de masă. Coordonate teoretice V. Varia 409-419 română
BEJINARIU, Corina (autor) Scurte considerații despre relația cercetător-informator dezvoltată în acheta de teren V. Varia 420-427 Română
POPOIU, Paula (autor) Punct de vedere privind formarea profesională în cultură V. Varia 428-437 română
HOTEA, Mihai (autor) Regiunea transfrontalieră româno-ucrainiană a Maramureșului - Boar N. V. Varia 438-439 română