Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. în TOM: 1, 1958


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Respect față de monumentele istorice Studii 13-20 română
articol de periodic CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
articol de periodic MARCU, Duiliu (autor) , RUSSU, G. (autor) Descoperirea frescei din secolul al XVI-lea de la mănăstirea Tismana Studii 41-56 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică Studii 57-72 română
articol de periodic BĂDĂRĂU, Dan (autor) O vedere panoramică a Iașilor la 1793 datorită pictorului rus M. M. Ivanov Studii 73-82 română
articol de periodic VOINESCU, Teodora (autor) Note asupra tezaurului istoric și artistic cu ocazia restituirii de către U.R.S.S. Studii 83-92 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Culele și casele întărite de pe valea Motrului Studii 93-118 română
articol de periodic GRECEANU, Radu (autor) Casa de piatră din Herăști. Istoric Studii 119-130 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Casa de piatră din Herăști. Studiu arhitectonic Studii 131 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul I. (autor) , POPESCU, Paula (autor) Monumente istorice din comuna Budeasa (raionul și regiunea Pitești) Studii 149-166 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Un monument al istoriei noastre culturale. Teatrul din Oravița Studii 167-174 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) O biserică cu gropniță în Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobrușa Studii 175-184 română
articol de periodic BEZVICONI, G. (autor) Cimitirul Bellu din București - muzeu de sculptură și arhitectură Studii 185-204 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Cu privire la biografia inginerului și « arhitectonului » Moritz von Ott Studii 205-214 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Însemnări din Hârlău și împrejurimi Studii 215-226 română
articol de periodic GLUK, Eugen (autor) Muzeul revoluției din 1948/49 (Arad) Studii 227-236 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Înființarea Societății Academice și localurile Academiei Studii 237- română
articol de periodic GHEORGHIU, Aurel I. (autor) Mănăstirea Viforâta Note 247-252 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Neagoe Basarab și Mănăstirea Moldovița Note 253-255 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Cei ce au ctitorit cu munca, zugrăviți în bisericile de pe valea Motrului Note 256-256 română
articol de periodic E., T. (autor) Mănăstiri neînchinate Note 257-257 română
articol de periodic CÂNDEA, Virgil (autor) Cutremurul din 31 mai 1738 și pagubele Hurezului Note 257-258 română
articol de periodic BĂDĂRĂU, Dan (autor) Vai, medicii ! Note 259-259 română
articol de periodic POMPILIAN, G. (autor) Necrolog : I. Popescu-Cilieni Note 260-260 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Necrolog : Costache Pușcașu Note 261-261 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Petre Constantinescu-Iași, Influențe ale arhitecturii vechi rusești asupra vechii arhitecturi românești RECENZII 263-263 română
articol de periodic NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Tit Simedrea, Mănăstirea Vodița. Glosă pe marginea unui document inedit RECENZII 264-265 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Grigore Ionescu, Relatare asupra istoriei arhitecturii românești RECENZII 266-266 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Paul Petrescu, Paul Stahl, Anton Dâmboianu, Arhitectura din Muzeul satului RECENZII 267-267 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) *** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., I- Arta românească în epoca feudală RECENZII 267-267 română
articol de periodic SOTIRESCU, T. (autor) Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in derToskana270 RECENZII 270-271 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) G. S. Kozarov, Grija pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură ale trecutului - sarcină însemnată a arhitecților și inginerilor bulgari RECENZII 271-272 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) V. N. Zaharov, Cercetarea și proiectul de restaurare a palatului arhiepiscopal din Kremlinul Novgorodului RECENZII 272-273 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Antohi Mazur. Proiecte de conservare a monumentelor RECENZII 273-274 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Oswin Hempel. Vorschlag fur die Rekonstruktion des historischen Viertels um die Frauenkirche in Dresden RECENZII 273-274 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Îmbolnăvirea și degradarea picturii vechi în frescă și metodele de restaurare RECENZII 274 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Hans Hoff, Vorbildlicher Wiederaufbau einer Stadt in Sud Deutschland RECENZII 276-276 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Iosif Wiedmann, Der Wiederaufbau der Alten Akademie in Munchen RECENZII 277-277 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Konkurs SARP nr. 93 (concurs pentru restaurarea arhitectonică a Pieții Castelului … din Varșovia) RECENZII 277-277 română
articol de periodic PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Dercsenyi Dezso, Zece ani de protecție a monumentelor RECENZII 278-280 română
articol de periodic MIRCEA, Ion-Radu (autor) *** Revista „Arhitectura C.S.R.” pe anul 1955 RECENZII 280-281 română
articol de periodic PALEOLOGU (autor) Edvards Passmore, The restauration of the Stoa of Attalos, Atena RECENZII 281-281 română
articol de periodic Regulament de funcționare al Comisiei științifice a muzeelor și monumentelor istorice și artistice Materiale 283-284 română
articol de periodic Norme științifice privind structura, organizarea și funcționarea unui muzeu Materiale 284-289 română
articol de periodic Propuneri privind organizarea și funcționarea unui muzeu de istorie naturală Materiale 289-292 română
articol de periodic Norme științifice de organizare și funcționare a muzeelor de istorie și etnografie Materiale 292-296 română