Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor) Respect față de monumentele istorice Studii 13-20 română
CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
MARCU, Duiliu (autor), RUSSU, G. (autor) Descoperirea frescei din secolul al XVI-lea de la mănăstirea Tismana Studii 41-56 română
VELESCU, Oliver (autor) Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică Studii 57-72 română
BĂDĂRĂU, Dan (autor) O vedere panoramică a Iașilor la 1793 datorită pictorului rus M. M. Ivanov Studii 73-82 română
VOINESCU, Teodora (autor) Note asupra tezaurului istoric și artistic cu ocazia restituirii de către U.R.S.S. Studii 83-92 română
CREȚEANU, Radu (autor) Culele și casele întărite de pe valea Motrului Studii 93-118 română
GRECEANU, Radu (autor) Casa de piatră din Herăști. Istoric Studii 119-130 română
GRECEANU, Eugenia (autor) Casa de piatră din Herăști. Studiu arhitectonic Studii 131 română
CERNOVODEANU, Paul I. (autor), POPESCU, Paula (autor) Monumente istorice din comuna Budeasa (raionul și regiunea Pitești) Studii 149-166 română
VELESCU, Oliver (autor) Un monument al istoriei noastre culturale. Teatrul din Oravița Studii 167-174 română
DRĂGUȚ, Vasile (autor) O biserică cu gropniță în Oltenia - sec. XVI. Biserica schitului Dobrușa Studii 175-184 română
BEZVICONI, G. (autor) Cimitirul Bellu din București - muzeu de sculptură și arhitectură Studii 185-204 română
BERINDEI, Dan (autor) Cu privire la biografia inginerului și « arhitectonului » Moritz von Ott Studii 205-214 română
NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Însemnări din Hârlău și împrejurimi Studii 215-226 română
GLUK, Eugen (autor) Muzeul revoluției din 1948/49 (Arad) Studii 227-236 română
BERINDEI, Dan (autor) Înființarea Societății Academice și localurile Academiei Studii 237- română
GHEORGHIU, Aurel I. (autor) Mănăstirea Viforâta Note 247-252 română
NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Neagoe Basarab și Mănăstirea Moldovița Note 253-255 română
CREȚEANU, Radu (autor) Cei ce au ctitorit cu munca, zugrăviți în bisericile de pe valea Motrului Note 256-256 română
E., T. (autor) Mănăstiri neînchinate Note 257-257 română
CÂNDEA, Virgil (autor) Cutremurul din 31 mai 1738 și pagubele Hurezului Note 257-258 română
BĂDĂRĂU, Dan (autor) Vai, medicii ! Note 259-259 română
POMPILIAN, G. (autor) Necrolog : I. Popescu-Cilieni Note 260-260 română
NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Necrolog : Costache Pușcașu Note 261-261 română
CREȚEANU, Radu (autor) Petre Constantinescu-Iași, Influențe ale arhitecturii vechi rusești asupra vechii arhitecturi românești RECENZII 263-263 română
NĂSTUREL, Petre Ș. (autor) Tit Simedrea, Mănăstirea Vodița. Glosă pe marginea unui document inedit RECENZII 264-265 română
CREȚEANU, Radu (autor) Grigore Ionescu, Relatare asupra istoriei arhitecturii românești RECENZII 266-266 română
CREȚEANU, Radu (autor) Paul Petrescu, Paul Stahl, Anton Dâmboianu, Arhitectura din Muzeul satului RECENZII 267-267 română
CREȚEANU, Radu (autor) *** Scurtă istorie a artelor plastice în R.P.R., I- Arta românească în epoca feudală RECENZII 267-267 română
SOTIRESCU, T. (autor) Wolfgang Braunfels, Mittelalterliche Stadtbaukunst in derToskana270 RECENZII 270-271 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) G. S. Kozarov, Grija pentru conservarea și restaurarea monumentelor de arhitectură ale trecutului - sarcină însemnată a arhitecților și inginerilor bulgari RECENZII 271-272 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) V. N. Zaharov, Cercetarea și proiectul de restaurare a palatului arhiepiscopal din Kremlinul Novgorodului RECENZII 272-273 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Antohi Mazur. Proiecte de conservare a monumentelor RECENZII 273-274 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Oswin Hempel. Vorschlag fur die Rekonstruktion des historischen Viertels um die Frauenkirche in Dresden RECENZII 273-274 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Îmbolnăvirea și degradarea picturii vechi în frescă și metodele de restaurare RECENZII 274 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Hans Hoff, Vorbildlicher Wiederaufbau einer Stadt in Sud Deutschland RECENZII 276-276 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Iosif Wiedmann, Der Wiederaufbau der Alten Akademie in Munchen RECENZII 277-277 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) *** Konkurs SARP nr. 93 (concurs pentru restaurarea arhitectonică a Pieții Castelului … din Varșovia) RECENZII 277-277 română
PUȘCAȘU, Costache V. (autor) Dercsenyi Dezso, Zece ani de protecție a monumentelor RECENZII 278-280 română
MIRCEA, Ion-Radu (autor) *** Revista „Arhitectura C.S.R.” pe anul 1955 RECENZII 280-281 română
PALEOLOGU (autor) Edvards Passmore, The restauration of the Stoa of Attalos, Atena RECENZII 281-281 română
Regulament de funcționare al Comisiei științifice a muzeelor și monumentelor istorice și artistice Materiale 283-284 română
Norme științifice privind structura, organizarea și funcționarea unui muzeu Materiale 284-289 română
Propuneri privind organizarea și funcționarea unui muzeu de istorie naturală Materiale 289-292 română
Norme științifice de organizare și funcționare a muzeelor de istorie și etnografie Materiale 292-296 română