Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anii LXII-LXIII, nr. în TOM: 1-2, 1993 - 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Memento - Dr. Radu Popa (1933 - 1993) 3-3 română
articol de periodic DERER, Peter (autor) Reutilizarea clădirilor vechi. II. Experiența istorică de la Renaștere pînă la finele secolului al XIX-lea. III. Secolul al XIX-lea Studii şi cercetări 4-25 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Biserica catedrală a Mitropoliei din București. Istoric și arhitectură Studii şi cercetări 26-42 română
articol de periodic MOHANU, Dan (autor) Extragerea picturilor murale între distrugere și salvare: câteva exemple privind cazul românesc Studii şi cercetări 43-51 română
articol de periodic ROȘIU, Liliana (autor) Aspecte compoziționale în barocul din Timișoara Studii şi cercetări 52-56 română
articol de periodic MOHANU, Dan (autor) Biserica Olari din București. Dosarul cercetarii stratigrafice a picturilor murale Studii şi cercetări 57-63 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Restaurarea monumentelor din București între 1850 și 1950 Studii şi cercetări 64-77 română
articol de periodic NANU, Adina (autor) Pentru un capitol necunoscut al istoriei artei românești. Pictura monumentală de Costin Ioanid Studii şi cercetări 78-88 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări privind istoria ansamblului Mănăstirii Sf. Spiridon Vechi din București Studii şi cercetări 89-101 română
articol de periodic MATEI, Mircea D. (autor) , EMANDI, Em. I. (autor) , SION, Gheorghe (autor) A avut mitropolitul Iosif un palat, în Suceava, în secolul al XIV-lea ? Studii şi cercetări 102-107 română
articol de periodic MATEI, Mircea D. (autor) , EMANDI, Em. I. (autor) , SION, Gh. (autor) A avut mitropolitul Iosif un palat în Suceava, în secolul al XIV-lea? Studii şi cercetări 102-107 română
articol de periodic ASANACHE, Gheorghe (autor) , IONESCU, Gion D. (autor) Monografia istorică a fostei Mănăstiri Bordești Studii şi cercetări 108-117 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Arhitectura de lemn din județul Dâmbovița Studii şi cercetări 118-137 română
articol de periodic POPOIU, Paula (autor) Monografia așezării și arhitecturii din satul Cataloi, județul Tulcea Studii şi cercetări 138-163 română
articol de periodic SCHUSTER, Gerhard (autor) Giebel und Tore. Zur Fassadengestaltung des sächischen Bauernhauses in Sibenbürgen. II. Studii şi cercetări 154-163 germană
articol de periodic CARP, Constanța (autor) Proiect de consolidare și restaurare a imobilului din str. Barației nr. 46, București Conservare-restaurare 164-170 română
articol de periodic MIHUL, Anatolie (autor) , LAZĂR, Ilie (autor) Intervenții urgente pentru asigurarea stabilității turlelor bisericii Sfinții Trei Ierarhi din Iași, în urma cutremurului din 1986 Conservare-restaurare 171-173 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) , MASCHIO, Romeo (autor) Rezultatul cercetărilor arheologice de la biserica fostei Mănăstiri Râncăciov, județul Argeș Comunicări şi note documentare 174-180 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Clădirea Școlii bulgare din București Comunicări şi note documentare 181-183 română
articol de periodic CHIPURICI, Nicolae (autor) Bunurile imobiliare de la Vlădaia-Mehedinți ale Buzeștilor, la sfârșitul secolului al XIX-lea Comunicări şi note documentare 184-184 română
articol de periodic MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Incrementa atque decrementa… Ce n-a reușit cutremurul am reușit noi, oamenii… (Casa Cerchez din Calea Victoriei, București) Comunicări şi note documentare 185-185 română