Acta Musei Maramorosiensis, VII, 2008


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) 100 de ani de la nașterea lui Francisc Nistor director întemeietor al Muzeului Maramureșului 11-16 română
TIN, Mikkel (autor) Noel scandinave: Celebration de la nativite ou celebration des morts? 17-40 franceză
DĂNCUȘ, Mihai (autor) L'elevage des moutons dans les Carpates Orientales - Roumanie - Region du Maramureș - quelques attestations de l'anciennete et des presences contemporaines 41-53 franceză
ONOIU, Georgiana (autor) Prestigiul unei străvechi ocupații - păstoritul - reflectat în portul popular 54-62 română
MOVILEANU, Ala (autor) Oieritul voineștenilor - trecut și prezent 63-76 română
FRUNTELATĂ, Ioana-Ruxandra (autor) Reprezentări mitice ale cerbului în colindele românești 76-86 română
BOANGIU, Gabriela (autor) Masca tradițională românească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
VEREȘ, Cristian (autor) Ursul în credințele populare 95-102 română
ILIE, Brîndușa (autor) Practici de iarnă ale comunității elene din Brăila 103-108 română
COVACI, Stela (autor) Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
ADRAȘCIUC, Gheorghe (autor), ANDRAȘCIUC, Daniela (autor) Structuri antropologice în cadrul ritualului Ajunului de Crăciun la ucrainieni 119-121 română
STROE, Ion (autor) Specificul obiceiurilor de iarnă din localitatea Vlădești în contextul zonei etnofolclorice Argeș-Muscel 122-171 română
MÎNZALĂ, Maria (autor) Caloianul 172-174 română
VOINA LOZBĂ, Raluca (autor) Pomul vieții 175-177 română
BOBOCA, Rebeca (autor) Folclorul trecut și prezent. Dinamica folclorului 178-182 română
SOFONEA, Gheorghe (autor) Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
COLEȘENCO, Mircea (autor) Semn. Semnificație, simbol în tradiția populară (Frășia de cruce, Sărutul păcii, Zile nefaste) 212-217 română
GHERHEȘ, Ilie (autor) Filmul etnografic - de la fidelitatea autenticului la agentul tezaurizator 218-224 română
CONSTANTINESCU, Iolanda (autor) Chipul mistic al divinității în Cabala 225-234 română
POP, Gheorghe (autor) ASTRA - "reazim naționalității romane" privind cultura populară 237-241 română
BOROICA, Ioan (autor) Conferințele învățătorești și Reuniunea învățătorilor români greco-catolici din Maramureș în cea de a doua jumătate a secolului XIX și început de secol XX 242-260 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor), TODINCA, Gheorghe (autor) Mitropolitul Dr. Victor Mihalyi de Apșa fiu al Maramureșului și al Neamului Românesc 261-270 română
CHINDRIȘ, Ioan (autor) Arhiereii Blajului, militanți pentru emanciparea socială și culturală a poporului român 271-273 română
BOTOȘ, Ioan (autor) 65 de ani de la deportările evreilor de la Apșa de Jos 274-279 română
BOTOȘ, Ioan (autor) Românii din Apșa de Jos în gulagurile Siberiei 280-287 română
VEREȘ, Cristian (autor) Repere istorice ale românilor maramureșeni din Transcarpatia 288-297 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Traian Bilțiu - Dăncuș și Bluc Nițescu - o familie de artiști 301-309 română
PETROVAI, Ion (autor) Petru Bițiu-Dîncuș (1863-1907) 310-313 română
THIRA, Viorel (autor) Eu cînd scriu pentru băieți semnez Septimiu Popa, iar cînd scriu pentru fete, semnez Adelina Istrate 314-321 română
TARLAPAN, Efim (autor) Doctorul Daniel Ciugureanu, erou și martir al Marii Uniri 322-327 română
HODOR, Nicolaie (autor) Geografie și geografi la Sighetul Marmației 328-349 română
DĂNCUȘ, Mihai (autor) Tematica Muzeului Arhitecturii Populare Maramureșene (proiect) 353-428 română
DĂNCUȘ, Mihaela (autor) Managementul expoziției muzeale 429-434 română
CÎLȚIA, Ștefan (autor), OLTEANU, Florentin (autor), SOFONEA, Liviu (autor) Centrul Cultural Constantin Brîncoveanu - Inochentie Micu Klein 435-445 română
COPÂNDEAN, Iuliu (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie și Etnografie Vișeu de Sus 443-445 română
IȘTVAN, Dumitru (autor) Cavitățile naturale din Rezervația Pietrosul Rodnei 449-459 română
BERES, Iosif (autor), BERES, Marta (autor), CHIȘ, Timur (autor), DINICU, George (autor), ILIE, Tivadar (autor), IȘTVAN, Dumitru (autor), POP, Ionică (autor), RADU, Vlad (autor) Zone umede din Munții Lăpușului Ocolul Silvic Strîmbu Băiuț 460-477 română
BERES, Iosif (autor), CHIȘ, Timur (autor) Herpetofauna sitului Natura 2000 Gutîi-Creasta Cocoșului - jud. Maramureș 478-491 română
CHIȘ, Timur (autor) Studiu asupra unei compoziții stomacale la acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina Bremh) în Depresiunea Maramureșului 492-493 română
CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Semnalări referitoare la hrana de iarnă a huhurezului mic (Strix aluco L.) în Depresiunea Maramureșului 494-497 română
BĂNĂDUC, Doru (autor) Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
HOTEA, Mercelina (autor), HOTEA, Radu (autor) Caracterizarea faunistică și ecoloică a speciilor de izopode terestre din Parcul "Colonia Pictorilor", Baia Mare 507-514 română
BEREȘ, Marta (autor) Ligularia sibirica (L.) Cass. În Maramureș 515-524 română