Mihail Kogălniceanu: scrisori, note de călătorie, 1967, seria Studii și Documente