Schiță de tipologie a graiurilor din Moldova (pe baza regulilor fonologiei nivelului cuvântului), 1996