Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea. Serie nouă, 2015, 1867-1871