Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. în TOM: 1, 1974, seria Monumente Istorice și de Artă


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
DRĂGUȚ, Vasile (autor) Trei decenii în activitatea de restaurare a monumentelor istorice 3-5 română
SION, Anișoara (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuții stratigrafice la urbanistica Histriei romane (sec. II-VI e.n.) 5-15 română
BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Evoluția ansamblului fostei mănăstiri Comana în lumina cercetărilor arheologice 16-32 română
PETRE, Aurelian (autor) Organizarea limesului dunărean în Provincia Moesia 33-38 română
CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Vechea biserică Stelea din Tîrgoviște 39-42 română
FABINI, Hermann (autor) Turnuri de patricieni în Sibiu la sfîrșitul Evului Mediu 43-53 română
MOISESCU, Cristian (autor) Decorația exterioară zugrăvită pe tencuială a monumentelor din Țara Românească (sec. XIV - XVII) 54-58 română
BELDIE, Mariana (autor) Rotonda din Odorheiu-Secuiesc și problema datării monumentului 59-62 română
BOGDAN, Alexandru Al. (autor) Cetatea din veacul al XVII-lea de la Tîrgu Mureș 63-68 română
EFREMOV, Alexandru (autor) Primul peisaj de concepție occidentală în pictura de icoane din Țara Românească 69-74 română
SION, Gheorghe (autor) Noi date privitoare la arhitectura palatului brîncovenesc de la Potlogi 75-82 română
OPREA, Petre (autor) Locuințe cu picturi murale din ultima decadă a secolului al XIX–lea 83-87 română
OȘIANU, Romulus (autor) Gospodăria țărănească din Gâlda de Sus 88-91 română
BINDER, Pavel (autor) Considerații asupra artei bisericilor voievodale din Țara Zarandului 91-91 română
DRĂGUȚ, Vasile (autor) Miron Barnovschi, ctitor la Suceava 91-91 română
APOSTOL, Mihai (autor) Grigorescu inedit 92-92 română
MORA, Laura (autor), MORA, Paolo (autor), PHILIPPOT, Paul (autor) Notă asupra misiunii efectuate în România între 13-20 iulie 1973 93-93 română
SINIGALIA, Tereza (autor) Sesiunea anuală de comunicări științifice a D.M.I.A. 94-94 română
BALȘ, Ștefan (autor) Profesorul Horia Teodoru la 80 de ani 95-95 română