Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIII, nr. în TOM: 2, 1974, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ROTMAN, Liviu (autor) Note istorice Dosar de restaurare: Mănăstirea Văcăreşti 3-5 română
articol de periodic BILCIURESCU, Liana (autor) Cercetarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentului Dosar de restaurare: Mănăstirea Văcăreşti 8-20 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Legenda "eroului de frontieră" în pictura medievală din Transilvania 21-38 română
articol de periodic ȘTEFAN, Al.-Simion (autor) Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei. I. Epoca romană (sec. I - III e.n.) 39-51 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Noi puncte de vedere asupra vechimii și etapelor de construcție ale bisericii mitropolitane din Tîrgoviște 52-58 română
articol de periodic ILIESCU, Mircea (autor) Pictura bisericii Sf. Ioan din Delnița 59-65 română
articol de periodic IRIMIA, Bogdana (autor) Datarea picturilor murale de la Părhăuți 66-72 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Trei pisanii din epoca lui Matei Basarab 73-75 română
articol de periodic LĂZĂRESCU, Matei (autor) Observații și propuneri cu privire la cercetarea picturilor murale 76-85 română
articol de periodic PANAIT, Ioana Cristache (autor) , DAIA, Marinel (autor) Biserica românească din Săndulești (Jud. Cluj) 86-88 română
articol de periodic ELIAN, Titu (autor) Case vechi, case noi, în mediul rural 89-90 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (calea Griviței nr. 48, str. Gen. Budișteanu nr. 28 bis, str. Gabriel Peri nr. 2 și nr. 5) cu picturi murale executate în pragul sec. al XX lea (I) 91-92 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Pe marginea unor considerații privind "Zidul medieval" de la Păcuiul lui Soare 93-93 română
articol de periodic EFREMOV, Alexandru (autor) Un exemplu de urmat (Ion B. Mureșianu, Catalogul Colecției de artă religioasă veche a arhiepiscopiei Timișoarei și Caransebeșului) 94-94 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Cronica săpăturilor arheologice – 1974 (m-rea Dobrovăț, m-rea Bradu, biserica Stamatinești- Focșani, piața centrală din Târgoviște, m-rea Mera, casa Ion Zidaru din Bistrița, ruinele bisericii catolice din Baia, biserica Sf. Nicolae din Rădăuți, biserica r 94-95 română