Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. în TOM: 2, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Monumentele și centrele istorice din România 3-11 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Originea și structura urbană a orașului Târgoviște 12-14 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) , POPA, Alba-Delia (autor) Considerații asupra zonei istorice a orașului Târgoviște 15-21 română
articol de periodic CURINSCHI, Gheorghe (autor) Conservarea specificului orașelor. Înnoirea fondului construit urban, un proces legic 21-29 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Structura urbană a orașului Roman, mărturie a trecutului istoric 30-40 română
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Valorificarea fondului de arhitectură gotică civilă din Sibiu 41-50 română
articol de periodic ȘTEFAN, Al. Simion (autor) Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei II. Epoca romană tîrzie (sec. III – IV e.n.) 51-62 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Cercetările arheologice la biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni 63-64 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) Restaurarea bisericii din Războieni, jud. Neamț 65-71 română
articol de periodic BĂTRÂNA, Lia (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) O locuință domnească din vremea lui Alexandru cel Bun (la mănăstirea Bistrița-Neamț) 72-80 română
articol de periodic LĂZĂRESCU, Ioana (autor) Cercetare de arhitectură la cula din Racovița 81-86 română
articol de periodic ROTMAN, Liviu (autor) Ctitorii de meșteșugari și negustori din București 87-88 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (str. Spătarului nr. 9, str. Batiștei nr. 13, casa Kalinderu) cu picturi murale executate în pragul sec. al XX-lea (III) 89-90 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Colocviul internațional ICOMOS: “L’architecture vernaculaire et son adaptation aux besoin de la vie moderne”, Plovdiv, 24 sept.-2 oct. 1975 91-91 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) , DAIA, Marinel (autor) “Monumentele istorice și mediul înconjurător al orașului Praga” (simpozion) -Praga, octombrie 1975 92-92 română
articol de periodic GHELERTER, Petre (autor) Sesiunea de comunicări științifice a Direcției Patrimoniului Cultural Național 93-93 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Misiune UNESCO în România 93-93 română
articol de periodic Cronica săpăturilor arheologice efectuate de D.P.C.N. - 1975 94-96 română