Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. în TOM: 1, 1976


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEORGHIU, Adrian (autor) Scara de acces ca formă arhitectonică în arhitectura populară românească 3-20 română
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Ratoșele din Moldova 21-32 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Ceramica monumentală din Moldova - operă de inspirată sinteză 33-38 română
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Restaurarea unui valoros monument al arhitecturii civile din timpul Renașterii din Transilvania: Casa Schuller din Mediaș 39-42 română
articol de periodic ȘTEFAN, Al.-Simion (autor) Cercetări aerofotografice privind topografia urbană a Histriei III. Epoca romană tîrzie (sec. IV- VII e. n.) 43-51 română
articol de periodic MUNTEANU, Luminița (autor) , DUMITRACHE, Mariana Beldie (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice la biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, etapa 1975 52-56 română
articol de periodic IRIMIA, Bogdana (autor) Semnificația picturilor murale de la Părhăuți 57-66 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Biserica fortificată din Dealul Frumos 67-72 română
articol de periodic PANAIT, Ioana Cristache (autor) , DAIA, Marinel (autor) Noi rezultate ale cercetării arhitecturii de lemn în jud. Sălaj 73-76 română
articol de periodic GODEA, Ion (autor) , OPRIȘ, Ioan (autor) Monumente de arhitectură populară din nord- vestul județului Buzău 77-82 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Bisericile de lemn din Rogoz (Țara Lăpușului) 83-85 română
articol de periodic POGONAT, Tatiana (autor) Restaurarea picturilor murale din paraclisul mănăstirii Bistrița-Neamț 86-89 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Picturi murale din locuințe și instituții bucureștene în pragul secolului al XX - lea. (str. Batiștei nr. 24 A, Casa de Economii și Consemnațiuni, cal. Victoriei nr. 5, str. Sf. Constantin nr. 18-20, Biblioteca Centrală de Stat, str. I. Ghica nr. 4, str. 90-92 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Sesiunea anuală de comunicări a Direcției Patrimoniului Cultural Național 93-93 română
articol de periodic DRAGUȚ, Vasile (autor) In memoriam: Horia Teodoru 94-94 română
articol de periodic VOINESCU, Teodora (autor) In memoriam: Victor Brătulescu 94-94 română
articol de periodic DRAGUȚ, Vasile (autor) In memoriam: Simion Jucan 94-94 română