Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLV, nr. în TOM: 2, 1976


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
FLORESCU, Radu (autor) Considerații asupra monumentului triumfal de la Adamclisi 3-10 română
DRĂGUȚ, Vasile (autor) Picturile murale de la Mediaș, o importantă recuperare pentru istoria artei transilvănene (biserica evanghelică Sf. Margareta) 11-22 română
CHIHAIA, Pavel (autor) Udriște Năsturel și casele de la Herăști 23-26 română
IONESCU, Maria-Elena (autor) Cîteva date cu privire la biserica ortodoxă Sf. Nicolae Vechi – Rîșnov 27-32 română
POPA, Corina (autor) Constantinos și Ioan – autorii ansamblului de pictură de la biserica Doamnei – București 33-47 română
POPA, Victor (autor) Zona centrală a orașului Curtea de Argeș 47-51 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Semnificația istorică și valoarea artistică a bisericii de lemn din Vechea (Jud. Cluj) 52-57 română
MOISESCU, Cristian (autor) Un monument bucureștean dispărut – biserica mănăstirii Sărindar 58-61 română
BALȘ, Ștefan (autor) Biserica Sf. Gheorghe din Pitești 62-66 română
VOINAROSCHI, Radu (autor) Ce se știe despre biserica Sf. Treime – Beștelei din Pitești 67-70 română
DIMITRESCU, Ion (autor) Un monument de arhitectură din veacul al XVIII- lea. Conacul Filipescu din Filipeștii de Tîrg 71-75 română
CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor) Cercetări arheologice la Hălmagiu și Vîrfurile (Jud. Arad) 76-80 română
MOSORA, Ștefan (autor) Un document privind restaurarea turnului cu ceas din Sighișoara în urmă cu două secole 81-81 română
SIMION, Victor (autor) Lucrări ale unor argintari transilvăneni din sec. XVII și XVIII 82-86 română
DUMITRU, Lucia (autor) , IONIȚĂ, I. (autor) , ISTUDOR, Ion (autor) , LAZĂR, I. (autor) Unele considerații asupra fenomenului de eflorescență a picturilor murale 87-89 română
OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (str. Italiană nr. 21, str. Verona nr. 19, splaiul Independeței nr. 70, str. Donici nr. 40) cu picturi murale executate în pragul secolului al XX-lea (V) 90-91 română
OPRIȘ, Ioan (autor) Oficiile pentru patrimoniul cultural național, organisme de mare importanță în politica de ocrotire a patrimoniului cultural 92-94 română
ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Vasile Drăguț, Dicționar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Științifică și Enciclopedică 94-94 română
RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Monumente germane oglindite în două publicații (Cronică, Recenzii) 94-94 română
RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Meridiane (Cronică, Recenzii) 94-95 română