Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. în TOM: 2, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARICESCU, Andrei (autor) Ocrotirea și valorificarea patrimoniului cultural național – datorie științifică și cetățenească Studii 3-9 română
articol de periodic GROZDEA, Mircea (autor) Realizări în arta monumentală contemporană a României Studii 10-16 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Probleme actuale ale conservării și valorificării arhitecturii tradiționale populare Studii 17-22 română
articol de periodic POPILIAN, G. (autor) , NICA, M. (autor) Realizări în domeniul cercetărilor arheologice din Oltenia Studii 23-26 română
articol de periodic RĂDULESCU, A. V. (autor) , PANAITESCU, A. (autor) Muzeul de istorie națională și arheologie Constanța. Realizări ale ultimului cincinal Studii 27-28 română
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) Evoluția concepțiilor privind necesitatea conservării monumentelor istorice Studii 29-36 română
articol de periodic CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Arhitectura contemporană în context istoric urban Studii 37-49 română
articol de periodic PETRESCU, Paul (autor) Tradiție și modernitate în arhitectura populară din județul Bacău Studii 50-66 română
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza orașului Sighișoara Note 67-74 română
articol de periodic RĂDULESCU, A. V. (autor) Remember Tropaei Traiani Note 75-76 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Despre două cule din județul Dolj Note 77-78 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Istoricul unui monument public bucureștean (Coloana din fosta grădină a Episcopiei, 1872) Note 79-79 română
articol de periodic ANTONESCU, Petre (autor) Un breviar de arhitectură românească. Ordine și ordonanțe (cap.I) Note 80-88 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Expoziția “Realizări urbanistice bihorene în anii socialismului” Cronici, recenzii,informaţii 89-89 română
articol de periodic RUȘINARU, Elisabeta (autor) Arhitectura urbană a secolului XIX (Comunicări științifice, 11-12 decembrie 1979) Cronici, recenzii,informaţii 90-90 română
articol de periodic PAPOIU, Lizica (autor) Conservarea monumentelor istorice în R. P. Polonă Cronici, recenzii,informaţii 90-90 română
articol de periodic TEODOSIU, Anatolie (autor) Vasile Drăguț, Arta gotică în România, Ed. Meridiane Cronici, recenzii,informaţii 91-91 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Corina Nicolescu, Case, conace și palate vechi românești , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 92-92 română
articol de periodic RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Ana Dobjanschi, Victor Simion - Arta în epoca lui Vasile Lupu , Ed. Meridiane, 1979 Cronici, recenzii,informaţii 93-93 română
articol de periodic RĂDULESCU, Nicolae N. (autor) Meridiane artistice (cronici, informații) Cronici, recenzii,informaţii 93-93 română