Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. în TOM: 1, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) , BITIRI, Maria (autor) Cele mai vechi picturi rupestre paleolitice din România Studii şi Comunicări 3-10 română
articol de periodic FLORESCU, Adrian (autor) Aspecte noi privind fortificațiile traco-geto- dacice, din a doua jumătate a mileniului I î.e.n., descoperite în Moldova Studii şi Comunicări 11-18 română
articol de periodic NUBAR, Hamparțumian (autor) , SION, Anișoara (autor) Incinta romano-bizantină de la Histria în lumina ultimilor cercetări Studii şi Comunicări 19-31 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Vlad Țepeș și cetatea Bucureștilor Studii şi Comunicări 32-36 română
articol de periodic MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Câte porți avea Tîrgoviștea? Contribuții la cunoașterea topografiei istorice a orașului medieval Studii şi Comunicări 37-41 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Decorația sculptată a monumentelor istorice din lemn din județul Cluj Studii şi Comunicări 42-47 română
articol de periodic TALOȘ, Cornel (autor) Vestigii ale hanului Zlătari Studii şi Comunicări 48-51 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Ilie (autor) , DUICU, Sorin Sebastian (autor) Tezaurul medieval de la Verbița (județul Dolj) Studii şi Comunicări 52-55 română
articol de periodic CIUCEANU, Radu (autor) , BICIU, Desdemona (autor) Palatul Ghica Tei. Cercetare istorică și arheologică Conservare - restaurare 56-62 română
articol de periodic G, Constanța Modoran (autor) Palatul Ghica Tei – Rezultatele lucrărilor de restaurare Conservare - restaurare 63-63 română
articol de periodic MIHALCU, Mihail (autor) , DRĂGĂNOIU, Mihaela (autor) Varul și tehnologiile legate de prepararea și utilizarea lui în recomandările erminiilor și practica din pictura murală medievală românească Conservare - restaurare 64-67 română
articol de periodic ANTONESCU, Dinu (autor) Arhitectura sanctuarelor patrulatere dace. Comentarii și propuneri. Opinii 69-75 română
articol de periodic FLORESCU, Ioana (autor) O casă veche din Tîrgu Jiu (Casa Oteteleșanu) Opinii 76-79 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Profil - Profesorul universitar doctor docent Ion Ionașcu Profil 80-81 română
articol de periodic MOUTSOPOULOS, N. C. (autor) La notion et les limites de l’architecture traditionnelle en Grece Monumente de peste hotare 82-91 franceză
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Dovezi de necontestat ale existenței multimilenare a poporului român, ale unei civilizații superioare (Concluzii în urma celei de-a XIV –a Sesiuni anuale de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1979, ținută la Tulcea) Cronici, recenzii, informaţii 92-94 română
articol de periodic DUNĂRE, Nicolae (autor) Radu-Octavian Maier, Arhitectura țărănească și elementele ei decorative în vestul țării Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) A doua sesiune de lucrări a Comitetului internațional pentru arhitectură vernaculară – Plovdiv, 16-20 oct. 1979 Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română