Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. în TOM: 2, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 3 română
articol de periodic GIURESCU, Dinu C. (autor) Patrimoniul arhitectonic și construcțiile orașelor Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 4-6 română
articol de periodic JOJA, Constantin (autor) Despre arhitectura urbană tradițională Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 7-14 română
articol de periodic GUY MARICA, Viorica (autor) Discuții pe marginea eclectismului în arhitectura secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 15-17 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Considerații privind sistematizarea Bucureștilor la sfîrșitul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 18-19 română
articol de periodic ROTMAN, Liviu (autor) Direcții în modernizarea Bucureștilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Proiecte și realizări Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 20-21 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Arhitectura urbană românească în Bucureștii secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 22-24 română
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Case de tîrgoveți bucureștene și arhitectura “de loisir” în pragul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 25-29 română
articol de periodic ILIESCU, Mircea (autor) Mahalaua Tabacii de Sus după o catagrafie necunoscută Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 30-32 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Cvartalul “Învoirii”, reper pentru studiul arhitecturii bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 33-34 română
articol de periodic MITREA, Vasile (autor) Contribuția secolului al XIX-lea la definirea cadrului urban contemporan al Clujului Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 35-37 română
articol de periodic STRÎMBU, Mihaela (autor) Preocupări de integrare volumetrică a arhitecturii secolului al XIX-lea în Cluj-Napoca Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 38-39 română
articol de periodic NEAMȚU, Undina (autor) Un important monument neo-gotic în Cluj-Napoca - Palatul Széky Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 40-42 română
articol de periodic FABINI, Hermann (autor) Criterii de apreciere și posibilități de valorificare a arhitecturii din secolul al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea în Sibiu Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 43-46 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Arhitectura civilă a orașului Botoșani în veacul al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 47-57 română
articol de periodic FILIP, Corneliu (autor) Arhitectura urbană botoșăneană a secolului al XIX-lea în lumina acțiunii de evidență a patrimoniului cultural-național Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 58-59 română
articol de periodic MULȚESCU, Maria (autor) , MULȚESCU, Alexandru (autor) Cîmpulung-Muscel - Repere arhitecturale înscrise în cronica secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 60-66 română
articol de periodic MEDELEȚ, Rodica (autor) Ansambluri ale arhitecturii Secession în Timișoara la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 67-68 română
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Considerații privind secessionul în Arad în contextul urbanisticii secolului al XIX-lea Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 69-69 română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) , LAMBESCU, Gabriel (autor) Construcții reprezentative de secol XIX în municipiul Sf. Gheorghe și în orașul Tîrgu Secuiesc Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 70-73 română
articol de periodic PALEOLOG, Maria (autor) Cîteva observații cu privire la ocrotirea și valorificarea grădinilor istorice Arhitectura urbană a secolului XIX-lea în lumina acţiunii de evidenţă a patrimoniului cultural naţional 74-75 română
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Un dosar de “restaurare” din 1859 (biserica Sf. Paraschiva din Comani, jud. Olt) Conservare - restaurare 76-80 română
articol de periodic TUGEARU, Liana (autor) Profilatura și sculptura decorativă de Renaștere de la castelul din Criș Conservare - restaurare 81-87 română
articol de periodic CREȚEANU, Radu (autor) Zugravi din județul Vîlcea Fişier documentar 88-95 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Pe marginea lucrărilor Secției a VIII-a a Sesiunii științifice, “Continuitate multimilenară”, Cluj- Napoca, 1980 Cronici, informaţii 96-96 română