Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XVII, nr. în TOM: 1, 1986


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
IONIȚĂ, Gheorghe I. (autor) Mari ctitorii ale României socialiste 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 3-13 română
STĂNESCU, Eugen (autor) , STĂNESCU, Iulia (autor) Case și locuri istorice din județul Prahova legate de activitatea Partidului Comunist Român între anii 1918-1944 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 14-21 română
DERER, Peter (autor) Patrimoniul clădit – parte a avuției naționale. Spre o calitate superioară în sistematizarea localităților urbane (partea a II-a) 60 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român 22-36 română
STOICESCU, Nicolae (autor) O perioadă de însemnate realizări artistice 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 37-41 română
MOISESCU, Cristian (autor) Creația architecturală din vremea domniei lui Mircea cel Mare. Construcțiile de apărare 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 44-54 română
NEAGOE, Ion (autor) , STOIAN, Gabriela (autor) Privire generală asupra lucrărilor de restaurare a ansamblului pictural de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 55-62 română
BOAMBEȘ, Cornel (autor) , GRIMALSCHI, Ștefania (autor) , GRIMALSCHI, Viorel (autor) Conservarea și restaurarea picturilor murale din secolul al XVIII-lea de la biserica mare a mănăstirii Cozia 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 63-68 română
GRECEANU, Eugenia (autor) O prezență de tradiție bizantină în arhitectura românească de zid din Țara Hațegului în veacurile XII – XIII: monumentul de cult din Peșteana, județul Hunedoara Studii şi Comunicări 69-78 română
CURINSCHI-VORONA, Gheorghe (autor) Introducere în arhitectura comparată (IV). Urbanismul comparat Din istoria arhitecturii 79-92 română
ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Din activitatea de cercetare arheologică românească a ultimelor două decenii Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Vasile Chirica, Marcel Tanasachi, Repertoriul arheologic al județului Iași Cronici, recenzii, informaţii 95-96 română